layer
A
A = A-
A = als eerste van een rij
A = A-vormig
A (acceleration) = accelereren
A (adjust) = afstellen
A (automatic) = automatisch
A (automatic) = automatische schakeling
A arm = driehoekige wieldraagarm
A arm = triangel
A bracket = dissel van aanhangwagen
A bracket = driehoekige wieldraagarm
A framing = afslepen van auto met behulp van driehoekige dissel
A panel = A-vormig carrosseriedeel
A panel = carrosseriedeel tussen achterkant van voorspatscherm en voorportier
A pillar = A-stijl
A pillar = voorste carrosseriestijl
A post = A-stijl
A post = voorste carrosseriestijl
A-ELR (automatic emergency-locking retractor) = automatisch blokkerend oprolmechanisme van veiligheidsgordel
AA (angle of attack) = invalshoek
AA (angle of attack) = oploophoek
AAC (automatic airconditioning) = automatisch airconditioningssysteem
AAC (auxiliary air control) = aanvullend luchttoevoersysteem van carburateur)
AAC (average annual costs) = gemiddelde kosten op jaarbasis
AAP (auxiliary acceleration pump) = hulpacceleratiepomp van carburateur
AAR (automatic air recirculation) = automatisch interieurluchtverversingssysteem
AAS (acrylonitrile acrylic styrene) = acrylonitril-acrylastrubber-styreen
AAS (air-adjust screw) = luchtregelschroef
AAS (auto-adjust system) = in twee standen afstelbaar schokdempingssysteem
AAT (ambient-air temperature) = buitentemperatuur
AAV (anti-afterburn valve) = anti-naverbrandingsklep
AB (airbag) = airbag
abbreviate (verb) = afkorten
abbreviate (verb) = inkorten
ABC (automatic body control) = compensatiesysteem ten aanzien van rem- en acceleratiebewegingen van de carrosserie
ABD (automatic brake-differential system) = stabiliteitsregelsysteem
ABDC (after-bottom dead center) = na ODP (na het onderste dode punt)
ABDC (after-bottom dead centre) = na ODP (na het onderste dode punt)
ABF (automatic body framing) = procedure tijdens fabricage waarbij de carrosserie op het onderstel wordt geplaatst
ability = bekwaamheid
ability = kunde
ability = vermogen
ABLD (advanced brake-light system) = systeem waarbij de remlichten oplichten als het gaspedaal wordt losgelaten
able = bekwaam
able = bevoegd
able = kundig
abnormal = abnormaal
abnormal = ongewoon
abrade (verb) = afschuren
abrade (verb) = afslijpen
abrasion = afgeschaafde plek
abrasion = schuurplek
abrasion = slijtplek
abrasion indicator = slijtage-indicator op autoband
abrasion mark = kras als gevolg van schuren of slijpen
abrasion pattern = slijtagepatroon van autoband
abrasion resistance = slijtvastheid
abrasive (adj.) = schurend
abrasive (adj.) = slijpend
abrasive (subst.) = schuurmiddel
abrasive (subst.) = slijpmiddel
abrasive cloth = schuurlinnen
abrasive compound = schuurpasta
abrasive dust = slijpstof
abrasive indicator = slijtage-indicator op autoband
abrasive machine = slijpmachine
abrasive mark = kras als gevolg van schuren of slijpen
abrasive pad = schuurkussen
abrasive paper = schuurpapier
abrasive pattern = slijtagepatroon van autoband
abrasive resistance = slijtvastheid
abrasive stem file = carborundumvijl
abrasive stone = slijpsteen
abrasive wheel = slijpschijf
abrupt stop = noodstop
ABS (abstract) = essentie
ABS (abstract) = samenvatting
ABS (acrylo nitrile butadiene styrene) = acrylonitryl-butadieen-styreen
ABS (anti-block system) = anti-blokkeerremsysteem
ABS (anti-lock brake system) = anti-blokkeerremsysteem
ABS (anti-lock brake system) = anti-blokkeerremsysteem
ABS (anti-lock braking system) = anti-blokkeerremsysteem
abscissa = X-as van grafiek
absolute = absoluut
absolute atmosphere = absolute druk
absolute atmosphere = absolute luchtdruk
absolute error = absolute afwijking
absolute error = absolute fout
absolute pressure = absolute druk
absolute pressure = absolute luchtdruk
absolute temperature = absolute temperatuur
absolute value = absolute waarde
absolute viscosity = absolute viscositeit
absolute zero = absoluut nulpunt
absolute-pressure sensor = sensor voor meting van absolute luchtdruk
absorb (verb) = absorberen
absorb (verb) = opzuigen
absorbable = absorbeerbaar
absorbent (adj.) = absorberend
absorbent (subst.) = absorbeermiddel
absorbent (subst.) = absorberende stof
absorber = demper
absorber control = elektronisch schokdempingssysteem
absorber mounting = schokdempersteun
absorber strut = veerbeen
absorber strut = veerpoot
absorber tester = schokdempertestbank
absorber tube = schokdemperbuis
absorbing power = absorptievermogen
absorbing power = dempend vermogen
absorption = absorptie
absorption = opzuiging
absorption capacity = absorptievermogen
absorption coefficient = absorptiecoŽfficiŽnt
absorption silencer = absorptiedemper
absorptive (adj.) = absorberend
absorptive (subst.) = absorbeermiddel
absorptive (subst.) = absorberende stof
absorptivity = absorptievermogen
absterge (verb) = reinigen
absterge (verb) = zuiveren
abstergent (adj.) = reinigend
abstergent (adj.) = zuiverend
abstergent (subst.) = reinigingsmiddel
abstergent (subst.) = zuiveringsmiddel
abstract (adj.) = abstract
abstract (adj.) = theoretisch
abstract (subst.) = overzicht
abstract (subst.) = samenvatting
abstract (verb) = afleiden
abstract (verb) = onttrekken
abstract (verb) = samenvatten
ABSV (air-bypass solenoid valve) = solenoÔdeklep in luchtomloopleiding
abtersion = reiniging
abtersion = zuivering
abut (verb) = grenzen
abut (verb) = raken
abutment = draagvlak
abutment = grensvlak
abutment = steunpunt
abutment pressure = tegendruk
abutting surface = aangrenzend oppervlak
abutting surface = aanligvlak
abutting surface = raakvlak
ABV (air by-pass valve) = luchtomloopklep van carburateur
AC (across corners) = van hoek tot hoek
AC (air cleaner) = luchtfilter
AC (air conditioner) = airconditioningssysteem
AC (air conditioning) = airconditioningssysteem
AC (alternating current) = wisselstroom
AC-DC (alternating-current dual-current) = omvormend van wisselstroom naar gelijkstroom
ACC (accessories) = tekst 'accessoires' op contactslot
ACC (active cruise control) = actief cruise-control-systeem
ACC (adaptive cruise control = adaptief snelheidsregelsysteem
ACC (adaptive cruise control = adaptief snelheidsregelsysteem
ACC (automated cruise control) = automatisch cruise-control-systeem
ACC (automatic-climate control) = automatisch klimaatregelsysteem
ACC (automatic-clutch control) = automatisch koppelingsbedieningssysteem
ACCEL (acceleration) = acceleratie
ACCEL (accelerator) = gaspedaal
accelerate (verb) = accelereren
accelerate (verb) = gas geven
accelerate (verb) = versnellen
accelerate fully (verb) = volgas geven
accelerated idle speed = versneld stationair toerental
accelerated motion = versnelde beweging
accelerating cable = gaskabel
accelerating distance = afstand waarover versnelling plaatsvindt
accelerating enrichment = mengselverrijking om te kunnen accelereren
accelerating from dead stop = acceleratie vanuit staande start
accelerating jet = acceleratiesproeier
accelerating knock = pingelen tijdens acceleratie
accelerating performance = acceleratievermogen
accelerating performance = vermogen om te versnellen
accelerating power = acceleratievermogen
accelerating power = vermogen om te versnellen
accelerating properties = acceleratievermogen
accelerating properties = vermogen om te versnellen
accelerating pump = acceleratiepomp
accelerating-pump discharge nozzle = acceleratiesproeier
accelerating-pump nozzle = acceleratiesproeier
accelerating-skid control = antidoorslipregelsysteem
accelerating-skid control = tractieregelsysteem
accelerating-spin control = antidoorslipregelsysteem
accelerating-spin control = tractieregelsysteem
acceleration = acceleratie
acceleration = versnelling
acceleration cable = gaskabel
acceleration distance = afstand waarover versnelling plaatsvindt
acceleration enrichment = mengselverrijking om te kunnen accelereren
acceleration from dead stop = acceleratie vanuit staande start
acceleration jet = acceleratiesproeier
acceleration knock = pingelen tijdens acceleratie
acceleration performance = acceleratievermogen
acceleration performance = vermogen om te versnellen
acceleration power = acceleratievermogen
acceleration power = vermogen om te versnellen
acceleration properties = acceleratievermogen
acceleration properties = vermogen om te versnellen
acceleration pump = acceleratiepomp
acceleration time = acceleratietijd
acceleration-pump discharge nozzle = acceleratiesproeier
acceleration-pump nozzle = acceleratiesproeier
acceleration-skid control = antidoorslipregelsysteem
acceleration-skid control = tractieregelsysteem
acceleration-spin control = antidoorslipregelsysteem
acceleration-spin control = tractieregelsysteem
accelerative = versnellend
accelerator = acceleratiepomp
accelerator = gaspedaal
accelerator = ontstekingsversneller
accelerator cable = gaskabel
accelerator distance = afstand waarover versnelling plaatsvindt
accelerator enrichment = mengselverrijking om te kunnen accelereren
accelerator from dead stop = acceleratie vanuit staande start
accelerator jet = acceleratiesproeier
accelerator knock = pingelen tijdens acceleratie
accelerator pedal = gaspedaal
accelerator performance = acceleratievermogen
accelerator performance = vermogen om te versnellen
accelerator power = acceleratievermogen
accelerator power = vermogen om te versnellen
accelerator properties = acceleratievermogen
accelerator properties = vermogen om te versnellen
accelerator pump = acceleratiepomp
accelerator-pump discharge nozzle = acceleratiesproeier
accelerator-pump nozzle = acceleratiesproeier
accelerator-skid control = antidoorslipregelsysteem
accelerator-skid control = tractieregelsysteem
accelerator-spin control = antidoorslipregelsysteem
accelerator-spin control = tractieregelsysteem
accelerometer = acceleratiemeter
accelerometer = versnellingsmeter
accept (verb) = goedkeuren
accept (verb) = ontvangen
accept (verb) = overnemen
acceptable = acceptabel
acceptable quality level = acceptabel kwaliteitsniveau
acceptance = goedkeuring
acceptance = homologatie
accepted tolerance = toelaatbare speling
accepted tolerance = tolerantie
acceptor = atoom dat een extra elektron kan ontvangen
acceptor = ontvangende electrode
access (subst.) = inlaat
access (subst.) = toegang
access (verb) = toegang hebben
access balcony = dieselbrandstofgalerij
access duct = inlaatkanaal
access duct = toegangskanaal
access hole = inspectiegat
access hole = toegangsopening
accessibility = toegankelijkheid
accessible = toegankelijk
accessories = accessoires
accessories = appendages
accessories = toebehoren
accessory = toebehorend
accessory battery = aparte accu voor elektrische accessoires
accessory box = opbergvak in interieur voor kleine voorwerpen
accessory drive = aandrijving van aangekoppelde aggregaten
accident = ongeluk
accident = ongeval
accident prevention = ongevallenpreventie
accident prevention = voorkoming van ongevallen
accident recorder = ongevallenregistratie-apparaat
accident simulation = ongevallensimulatie
accident-data recorder = ongevallenregistratie-apparaat
accidental = per ongeluk
accidental = toevallig
accidental earth = kortsluiting
ACCUM (accumulator) = accu
accumulate (verb) = accumuleren
accumulate (verb) = opeenhopen
accumulate (verb) = verzamelen
accumulation = accumulatie van warmte
accumulation = opeenhoping
accumulation = verzameling
accumulator = accumulator
accumulator = expansiereservoir
accumulator = voorraadtank
accumulator acid = accuzuur
accumulator acid = accuvloeistof
accumulator battery = accu
accumulator battery = accumulator
accumulator tank = opslagtank
accumulator tank = verzamelreservoir
accumulator-acid density = zuurdichtheid van accuvloeistof
accumulator-acid level = accuvloeistofniveau
accuracy = juistheid
accuracy = nauwkeurigheid
accuracy = zuiverheid betreffende afwerking
accuracy in size = maatnauwkeurigheid
accuracy of form = vormnauwkeurigheid
accuracy of measurement = maatnauwkeurigheid
accuracy of reading = afleesnauwkeurigheid
accurate = nauwkeurig
accurate = zuiver
ACDT (accident) = ongeval
ACE (active cornering enhancement) = actief stabiliteitsregelsysteem
acetate = acetaat
acetylene = acetyleen
acetylene bottle = acetyleenfles
acetylene valve = acetyleenkraan op gasfles
acetylene-oxygenium fusing burner = acetyleen-zuurstofsnijbrander
ACG (alternating-current generator) = wisselstroomdynamo
acicular = naaldvormig
acicular = puntig
acicular = spits
acid (adj.) = bijtend
acid (adj.) = zuur
acid (adj.) = zuurhoudend
acid (subst.) = accuvloeistof
acid (subst.) = elektroliet
acid (subst.) = zuur
acid content = zuurgehalte
acid density = zuurdichtheid
acid density = zuurgraad
acid level = accuvloeistofniveau
acid number = zuurgetal
acid rain = zure regen
acid tester = zuurtester
acid value = zuurgetal
acid vapour = accugassen door verdamping van accuvloeistof
acid-free = zuurvrij
acid-proof = zuurbestendig
acid-proof = zuurvast
acid-resistant = zuurbestendig
acid-resistant = zuurvast
acidimeter = zuurweger
acidity = zuurgraad
aciform = naaldvormig
aciform = puntig
aciform = spits
ACIS (acoustic-control) = akoestisch geregeld
Ackermann steering = Ackermann-stuurinrichting
Ackermann steering = fuseestuurinrichting
ACL (air cleaner) = luchtfilter
ACL (automatically adjustable shock absorber) = automatisch regelbare schokdemper
acorn = knop
acorn nut = dopmoer
acorn nut = wartelmoer
acoustic = akoestisch
acoustic = hoorbaar
acoustic = het oor betreffend
acoustic alarm = akoestisch alarm
acoustic baffle = geperforeerd schot in uitlaatdemper
acoustic baffle = klankbord
acoustic damping = geluiddemping
acoustic frequency = audiofrequentie
acoustic frequency = toonfrequentie
acoustic pressure = geluidsdruk
acoustic signal = akoestisch signaal
acoustic signal = geluidssignaal
acoustic wave = geluidsgolf
acoustic-wear indicator = akoestische slijtage-indicator
acrid = scherp van geur
acrid = scherp van smaak
acrid = wrang
across corners = over de gehele breedte
across corners = van hoek tot hoek
across corners = tussen de tegenover elkaar liggende hoeken
across flats = tussen de tegenover elkaar liggende platte kanten
ACRS (air-cushion restraint system) = veiligheidssysteem met airbag
acrylic enamel = acrylaatlak
acrylic glass = acrylglas
acrylic glass = plexiglas
acrylic plastic = acrylaat
acrylic urethane enamel = acrylaat-urethaan-lak
acrylic†resin = acrylhars
ACS (automatic clutch system) = automatisch koppelingssysteem
ACSD (automatic cold-start device) = automatische koudestartvervroeging van ontsteking
ACSD (auxiliary cold-start device) = koudestarthulpinrichting van carburateur
ACT (air-charge temperature) = inlaatluchttemperatuur
act (subst.) = handeling
act (subst.) = wet
act (verb) = functioneren
act (verb) = fungeren
act (verb) = handelen
action = actie
action = beweging
action = werking
action of the spring = veerwerking
activate (verb) = activeren
activate (verb) = in werking stellen
activated = geactiveerd
activated = werkzaam
activated carbon = actieve koolstof
activated-carbon filter = filter met actieve koolstof
activated-charcoal filter = filter met actieve koolstof
activation = activering van airbag
activation circuit = activeringscircuit
activation time = aanspreektijd van remsysteem
activation time = activeringstijd van airbag
active = actief
active = dynamisch
active = met gebruikmaking van elektronische hulpmiddelen
active braking time = remtijd
active braking time = tijd waarbinnen het remsysteem in werking is
active carbon = actieve koolstof
active catalyst surface = actief oppervlak van katalysatordrager
active damping = actief schokdempingssysteem
active driver assist = actief stabiliteitsregelsysteem
active flank = drukflank van tandwiel
active head restraint = hoofdsteun die zich automatisch qua hoogte op de inzittende instelt
active noise system = systeem dat binnen in de auto hoorbare rijgeluiden elektronisch dempt
active safety = actieve veiligheid
active service system = systeem dat aan de hand van variabele intervallen langs elektronische weg waarschuwt op een naderende servicebeurt
active skid control = stabiliteitsregelsysteem
active suspension = actieve wielophanging
active TRAC (active traction control) = tractieregelsysteem
active traction control = tractieregelsysteem
active ventilation = actief stoelventilatiesysteem
actively-controlled = actief
actively-controlled = met gebruik van elektronische hulpmiddelen
activity = activiteit
activity = werking
ACTS (air-charge temperature sensor) = inlaatluchttemperatuursensor
ACTS (automatic clutch-and-throttle system) = automatisch bedieningssysteem van koppelings- en gaspedaal
actual = actueel
actual = effectief
actual = werkelijk
actual dimension = effectieve maat
actual dimension = normmaat
actual dimension = werkelijke maat
actual payload = effectief draagvermogen
actual power = effectief vermogen
actual power = nuttig vermogen
actual size = ware grootte
actual-measurement dimension = effectieve maat
actual-measurement dimension = normmaat
actual-measurement dimension = werkelijke maat
actuate (verb) = aandrijven
actuate (verb) = bedienen
actuate (verb) = controleren, in werking stellen, regelen
actuating cam = aandrijfnok
actuating cam = bedieningsnok
actuating fork = bedieningsvork
actuating mechanism = aandrijfmechanisme
actuating mechanism = bedieningsmechanisme
actuating pin = meeneempen
actuating rod = bedieningsstang
actuating switch = bedieningsschakelaar
actuation = aandrijving
actuation = bediening
actuator = bedieningsorgaan
actuator = controlelicht
actuator = regeleenheid, stelmotor
acute = met een scherpe hoek
acute = scherp
acute angle = scherpe hoek
acute-angled = met een scherpe hoek
ACV (air-control valve) = luchtregelklep van katalysator
AD (active damping) = actief schokdempingssysteem
AD (analogue/digital) = van analoog naar digitaal
ADA (active driver assist) = actief stabiliteitsregelsysteem
ADA (auto-directional antenna) = automatisch antennerichtsysteem met behulp van vier sensoren op de voor- en achterbumperhoeken
ADAC (analog-digital-analog converter) = analoog-digitaal-analoog-omvormer
ADAC (analogue-digital-analogue converter) = analoog-digitaal-analoog-omvormer
adapt (verb) = aanpassen
adapt (verb) = geschikt maken
adapt (verb) = passend maken
adaptability = aanpasbaarheid
adaptability = aanpassingsvermogen
adaptability = geschiktheid
adapter = adapter
adapter = verloopstekker
adapter = verloopstuk
adapter cable = adapterkabel
adapter nipple = inschroefkoppeling
adapter nipple = verloopnippel
adapter socket = verloopbus
adapter socket = verloopdop
adapter valve = aanpasklep
adaptive = adaptief
adaptive = zich automatisch aan de omstandigheden aanpassend
adaptive damper system = adaptief schokdempingssysteem
adaptive suspension control = adaptief schokdempingssysteem
adaptive wheel-slip control = antidoorslipregelsysteem
adaptive wheel-slip control = tractieregelsysteem
adapto = adapter
adapto = verloopstekker
adapto = verloopstuk
adaptor cable = adapterkabel
adaptor nipple = inschroefkoppeling
adaptor nipple = verloopnippel
adaptor socket = verloopbus
adaptor socket = verloopdop
adaptor valve = aanpasklep
ADB (advanced-design bus) = autobus van een geavanceerd ontwerp
ADB (advanced-design bus) = experimentele autobus
ADB (automatic differential brake) = automatisch sperdifferentieel
ADC (analogue-digital converter) = analoog-digitaal-omvormer
ADD (automatic-disconnection differential) = differentieel met automatisch
add (verb) = bijvullen
add (verb) = optellen
add (verb) = toevoegen
add-on = extra
add-on = toegevoegd
add-on part = aanbouwonderdeel
add-on part = inbouwonderdeel
addendum = kophoogte van tandwiel
addendum angle = kophoek van conisch tandwiel
addendum circle line = kopcirkel van tandwiel
addendum flank = kopflank van conisch tandwiel
addendum modification = profielverschuiving van tandwiel
addendum of tooth = tandkop van tandwiel
adder = telwerk van analoog meetinstrument
addition = toevoeging
addition = vermeerdering
additional = aanvullend
additional = extra
additional = hulp-
additional brake = parkeerrem
additional-brake light = derde remlicht
additive (adj.) = additief
additive (subst.) = additive
additive (subst.) = dope in brandstof of olie
adequate = adequaat
adequate = toereikend
adhere (verb) = hechten
adhere (verb) = kleven
adhere (verb) = vastplakken, vastzitten
adherence = adhesie
adherence = hechtvermogen
adherence = verbinding door wrijvingskracht
adherent connection = adhesie
adherent connection = hechtvermogen
adherent connection = verbinding door wrijvingskracht
adhesion = adhesie
adhesion = hechtvermogen
adhesion = verbinding door wrijvingskracht
adhesion coefficient = wrijvingscoŽfficiŽnt
adhesion surface = aanhechtingsoppervlak
adhesion surface = hechtvlak
adhesive (adj.) = kleverig
adhesive (adj.) = zelfklevend
adhesive (subst.) = kit
adhesive (subst.) = kleefmiddel
adhesive (subst.) = lijm, plakband
adhesive foil = zelfklevende folie
adhesive force = adhesiekracht
adhesive force = hechtingskracht
adhesive joint = lijmverbinding
adhesive masking tape = afplakband
adhesive primer = hechtende grondlak
adhesive sealant = vloeibare pakking
adhesive tape = kleefband
adhesive tape = plakband
adiabatic (adj.) = adiabatisch
adiabatic (adj.) = isentropisch
adiabatic (subst.) = adiabaat
adiabatic efficiency = adiabatisch rendement
adiabatic line = adiabaat
adjacent = aangrenzend
adjoin (verb) = grenzen aan
adjoin (verb) = toevoegen
adjoining = aangrenzend
adjust (verb) = afregelen
adjust (verb) = afstellen
adjust (verb) = corrigeren, instellen, nastellen, opheffen van speling, passend maken, stellen
adjustable = instelbaar
adjustable = nastelbaar
adjustable = regelbaar, stelbaar, verstelbaar, zwenkbaar
adjustable anchorage point = in hoogte verstelbaar bevestigingspunt van veiligheidsgordel
adjustable anti-roll bar = verstelbare stabilisatorstang
adjustable back rest = verstelbare rugleuning
adjustable clamp = plaatklem
adjustable clamp = schroefklem
adjustable resistor = regelbaar weerstandselement
adjustable resistor = schuifweerstand
adjustable spot light = schijnwerper
adjustable spot light = zoeklicht
adjustable steering column = verstelbare stuurkolom
adjuster = bankwerker
adjuster = monteur
adjuster = regelinrichting, stelinrichting
adjuster bolt = stelbout
adjusting = afstelling
adjusting = bijstelling
adjusting = nastelling
adjusting angle = afstelhoek
adjusting angle = instelhoek
adjusting arm = stelarm
adjusting block = stelblokje
adjusting bolt = pasbout
adjusting bolt = stelbout
adjusting bow = verstelbeugel
adjusting bush = stelbus
adjusting cam = verstelnok
adjusting err = instelfout
adjusting file = justeervijl
adjusting grip = verstelhendel
adjusting instruction = afstelinstructie
adjusting instruction = afstelvoorschrift
adjusting lever = regelhendel
adjusting lever = verstelhendel
adjusting mark = merkstreep
adjusting mark = merkteken
adjusting nut = sluitmoer
adjusting nut = stelmoer
adjusting pin = stelpen
adjusting pin = stelstift
adjusting pressure = insteldruk
adjusting procedure = afstelprocedure
adjusting ring = centreerring
adjusting ring = opsluitring
adjusting ring = stelring, vulring
adjusting scale = instelschaal
adjusting screw = afstelschroef
adjusting screw = regelschroef
adjusting screw = stelschroef
adjusting shim = afstel-shim
adjusting shim = stelplaatje
adjusting spindle = stelspil voor afstelling van koplicht
adjusting spreader = drukstift
adjusting spreader = stelstift
adjusting spring = stelveer
adjusting stop = stelaanslag
adjustment = afstelling
adjustment = bijstelling
adjustment = nastelling
adjustment angle = afstelhoek
adjustment angle = instelhoek
adjustment arm = stelarm
adjustment block = stelblokje
adjustment bolt = pasbout
adjustment bolt = stelbout
adjustment bow = verstelbeugel
adjustment bush = stelbus
adjustment cam = verstelnok
adjustment err = instelfout
adjustment file = justeervijl
adjustment grip = verstelhendel
adjustment instruction = afstelinstructie
adjustment instruction = afstelvoorschrift
adjustment lever = regelhendel
adjustment lever = verstelhendel
adjustment mark = merkstreep
adjustment mark = merkteken
adjustment nut = sluitmoer
adjustment nut = stelmoer
adjustment pin = stelpen
adjustment pin = stelstift
adjustment pressure = insteldruk
adjustment procedure = afstelprocedure
adjustment ring = centreerring
adjustment ring = opsluitring
adjustment ring = stelring, vulring
adjustment scale = instelschaal
adjustment screw = afstelschroef
adjustment screw = regelschroef
adjustment screw = stelschroef
adjustment shim = afstel-shim
adjustment shim = stelplaatje
adjustment spindle = stelspil voor afstelling van koplicht
adjustment spreader = drukstift
adjustment spreader = stelstift
adjustment spring = stelveer
adjustment stop = stelaanslag
ADL (automatic door lock) = automatisch portiervergrendelingssysteem
admissible weight = toelaatbaar gewicht
admission = inlaat
admission = toegang
admission = toevoer
admission port = inlaatleiding van vierslagmotor
admission port = inlaatpoort van tweeslagmotor
admission pressure = inlaatdruk
admission stroke = inlaatslag
admission valve = inlaatklep
admit (verb) = toegang geven
admit (verb) = toelaten
admit air (verb) = oppompen
admix (verb) = mengen
admix (verb) = toevoegen
admixture = bijmenging
admixture = bijslag
admixture = toeslag bij staalbereiding
ADP (automatic data processing) = automatisch gegevensverwerkingsysteem door middel van elektronische regeleenheid
ADR (accident-data recorder) = ongevallenregistratie-apparaat
ADS (adaptive damper system) = schokdempingssysteem dat zich automatisch aan de rij-omstandigheden aanpast
adsorb (verb) = aan het vloeistofoppervlak binden
adsorb (verb) = adsorberen
ADV (advanced development vehicle) = nog in de voorontwikkelingsfase verkerende auto
advance (subst.) = vervroeging van ontsteking
advance (subst.) = voorwaarts gerichte kracht
advance (verb) = vervroegen
advance (verb) = voorafgaan
advance angle = voorloophoek
advance characteristic = vervroegingskarakteristiek
advance device = inspuitmomentverstelinrichting van dieselmotor
advance device = voorontstekingsverstelinrichting van ottomotor
advance mechanism = vervroegingsmechanisme
advance meter = vervroegingsmeter
advance opening = vooropening
advance plate = aandrijfflens
advance-ignition knock = neiging tot pingelen door vroegtijdige ontsteking
advanced = geavanceerd
advanced = van te voren
advanced = zeer modern
advanced electronic ignition = volledig elektronische ontsteking
advanced electronic ignition = volledig elektronisch ontstekingssysteem
advanced ignition = voorontsteking van ottomotor
advanced injection = voorinspuiting van dieselmotor
advancement = verbetering
advancement = vervroeging van ontstekingstijdstip
advancement = vooruitgang
adverse = nadelig
adverse = ongunstig
adverse wind = tegenwind
adverse-weather light = mistlicht vůůr
AE (automotive engineering) = autotechniek
AE (automotive engineering) = voertuigtechniek
AEI (advanced electronic ignition) = volledig elektronisch ontstekingssysteem
aerate (verb) = gas afvoeren
aerate (verb) = gas toevoeren
aeration = blootstelling aan luchtbewegingen
aeration = schuimvorming
aeration = ventilatie
aerial = antenne
aerial conductor wire = antennekabel
aerial feed = antennevoeding
aerial pick-up = antenneruis
aeriform = gasvormig
aeriform = in gasvorm verkerend
aero = aŽrodynamica
aero = aŽrodynamisch
aero body = stroomlijncarrosserie
aero drag = luchtweerstand
aero energy = stromingsenergie
aerodynamic = aŽrodynamisch
aerodynamic = gestroomlijnd
aerodynamic body = stroomlijncarrosserie
aerodynamic drag = luchtweerstand
aerodynamic energy = stromingsenergie
aerodynamic resistance = luchtweerstand
aerodynamics = aŽrodynamica
aerodynamics = stroomlijn
aerofoil = vleugel op voor- of achterkant van carrosserie
aerosol = drijfgas uit spuitbus
aerosol = spuitbus met drijfgas
aerosol dispenser = spuitbus met drijfgas
aerosol spray = drijfgas uit spuitbus
AES (acrylo-nitrile ethylene rubber styrene) = acrylonitril-ethyleenrubber-styreen
AES (active exhaust system) = actief regelsysteem ter vermindering van uitlaatgeluid bij een bepaald motortoerental
AET (advanced emissions test) = geavanceerde methode om de hoeveelheden bestanddelen van uitlaatgassen vast te stellen
AF (across flats) = vand e ene naar de andere platte kant
AF (air-fuel) = betreffende de lucht-brandstofverhouding van het brandbare mengsel
AF (alternative frequencies) = alternatieve frequenties op radio met RDS zodat onderweg een bepaald FM-radionetwerk kan worden gevolgd
AF (audio frequency) = audiofrequentie
AF (audio frequency) = frequentie van hoorbare trillingen
AFA (audio-frequency amplifier) = versterker van geluidsinstallatie
AFB (anti-friction bearing) = rollager
AFB (anti-friction bearing) = wentellager
AFC (air-flow control) = luchtdebietmeter
AFC (air-flow control) = luchthoeveelheidsmeter
AFC (automatic frequency control) = automatisch zenderafstemsysteem van radio
affinity = affiniteit
AFI (air-forced injection) = luchtdrukondersteund brandstofinspuitsysteem
AFI (air-supported fuel injection) = luchtdrukondersteund brandstofinspuitsysteem
AFM (air-flow meter) = luchtdebietmeter
AFM (air-flow meter) = luchthoeveelheidsmeter
AFM (air-fuel mixture) = brandstof-/luchtmengsel
AFM (anti-friction metal) = metaal voor de fabricage van rollagers
AFR (air-fuel ratio) = lucht-brandstofverhouding van brandbaar mengsel
AFS (active footwork system) = actief wielophangingssysteem
AFS (active front steering) = actief voorwielbesturingssysteem
AFS (air-flow sensor) = luchtdebietsensor
AFS (air-flow sensor) = luchthoeveelheidssensor
AFS (air-flow system) = inlaatluchtregelsysteem van LPG-motor waarbij het brandstof-luchtmengsel kan worden bijgeregeld
aft = achter-
aft = achterste
aft cross member = achterste dwarsbalk van chassis
aft cross member = dwarsgeplaatste wieldraagarm van achterwielophanging
aft window = achterste zijraam van stationcar dat niet kan worden geopend
after admission = navulling
after bottom dead centre = na het onderste dode punt
after bottom dead centre = na ODP
after lower dead centre = na het onderste dode punt
after lower dead centre = na ODP
after top dead centre = na BDP
after top dead centre = na het bovenste dode punt
after-upper center = na BDP
after-upper center = na het bovenste dode punt
afterburn (verb) = naverbranden
aftercool (verb) = nakoelen
aftercool (verb) = tussenkoelen
aftercooler = nakoeler
aftercooler = secundaire koeler
aftercooling = tussenkoeling van inlaatlucht
afterdribble (verb) = nadruppelen
afterglow (verb) = nagloeien
aftermarket = montage van onderdelen na ingebruikname van auto
afterrun (verb) = nadieselen
aftertreat (verb) = een nabehandeling geven
aftertreatment = nabehandeling
age (subst.) = leeftijd
age (subst.) = ouderdom
age (verb) = ouder maken
age (verb) = ouder worden
ageing = veroudering
ageing = verouderingsproces
ageing resistance = bestendigheid tegen veroudering
agent = additive in brandstof of olie
aggregate = aggregaat
aggregate = groep
aging = veroudering
aging = verouderingsproces
aging resistance = bestendigheid tegen veroudering
agleam = glanzend
agleam = glimmend
aglow = gloeiend
agricultural tractor = landbouwtractor
agricultural tractor = landbouwtrekker
agrimotor = motorvoertuig bestemd voor landbouwdoeleinden
AGS (adaptive gearbox system) = automatisch transmissieregelsysteem waarvan de schakelmomenten worden aangepast aan de rij-omstandigheden
AGS (automatic gear selection) = automatisch transmissieregelsysteem waarvan de schakelmomenten worden aangepast aan de rij-omstandigheden
AGT (advanced gas turbine) = experimentale gasturbine
AH (active handling) = actief stabiliteitsregelsysteem
AHAP (as high as possible) = zo hoog mogelijk
AHARA (as high as reasonably achievable) = zo hoog als enigszins mogelijk is
ahead gear = versnelling vooruit
AHR (active head restraint) = zich automatisch op de juiste hoogte instellende hoofdsteun
AI (air injection) = luchtinjectie in brandstof-luchtmengsel
AI (artificial intelligence) = kunstmatige intelligentie van elektronische systemen
AI (auto ignition) = zelfonsteking
AI (auto ignition) = zelfontbranding
AICC (automatic intelligent cruise control) = cruise control
AICC (automatic intelligent cruise control) = waarbij de auto na afremming vanzelf weer de ingestelde rijsnelheid hervat
AICC (autonomous intelligent cruise control) = cruise control
AICC (autonomous intelligent cruise control) = waarbij de auto na afremming vanzelf weer de ingestelde rijsnelheid hervat
aid = hulp
aid = hulpmiddel
AIFC (air-fuel control) = instelbaar doorlaatregister in de brandstoftoevoerleiding dat de mengselsamenstelling voor een LPG-motor regelt
AIM (automotive industrial motor) = automotor die als industriemotor wordt gebruikt
aim (subst.) = doel
aim (subst.) = oogmerk
aim (verb) = mikken
aim (verb) = richten
aimer = apparaat voor het afstellen van koplichten
aiming point = richtpunt
AIN (assembly-identification number) = identificatienummer tijdens montage
AIR (air-injection reaction system) = elektronisch regelsysteem waarbij ter hoogte van het uitlaatspruitstuk
AIR (air-injection reaction system) = het luchtfilter en de katalysator extra lucht wordt geÔnjecteerd
AIR (average-injection rate) = gemiddeld ingespoten hoeveelheid brandstof
air (subst.) = lucht
air (verb) = luchten
air (verb) = ventileren
air admission = luchtaanzuiging
air admission = luchtinlaat
air admission = luchttoevoer
air aspiration = luchtaanzuiging
air aspiration = luchtinlaat
air aspiration = luchttoevoer
air baffle = luchtgeleidingsplaat
air bag = airbag
air bag = luchtbalg van luchtvering
air bell = luchtbel
air bell = luchtbelletje
air bellows = luchtbalg van luchtvering
air bleed = luchtsproeier
air bleed = ontluchtingsopening
air bleeder = ontluchtingsnippel
air booster = luchtdrukrembekrachtiger
air box = luchthapper op motorkap
air breather = beluchtingsinrichting
air breather = ontluchtingsinrichting
air bubble = luchtbel
air cell = luchtkamer van dieselmotor
air chamber = luchtkamer van dieselmotor
air change-over switch = luchtwisselschakelaar van ventilatiesysteem
air charge = compressie van inlaatlucht vůůr verbrandingsruimte
air chisel = luchtbeitel
air choke = mengbuis
air choke = venturi
air circulation = luchtcirculatie in interieur
air cleaner = luchtfilter
air compressor = luchtcompressor
air compressor = luchtperspomp
air conditioner = airconditioning
air conditioning = airconditioning
air connection = verbinding tussen twee luchtslangen
air contamination = luchtverontreiniging
air control = luchtregelsysteem van airconditioning
air cooler = luchtkoeler
air cooling = luchtkoeling
air current = luchtstroom
air cushion = airbag
air cushion = luchtbalg
air cushion = luchtkussen
air dam = voorspoiler
air deflector = luchtgeleidingsplaat
air deflector = rijwindgeleider
air dehumidification = luchtontvochtiging
air dehumidifier = luchtontvochtigingsinrichting
air density = luchtdichtheid
air diffuser = luchtuitstroomopening
air diffuser = luchtverspreider
air distributer = inlaatspruitstuk
air distribution = luchtverdeling bij ventilatie- en verwarmingssysteem
air draught = luchtstroming
air draught = tocht
air dryer = luchtdroger
air duct = luchtkanaal
air duct = luchtkoker
air excess = luchtoverschot
air exhauster = luchtafzuiginrichting
air feed = luchttoevoer
air filter = luchtfilter
air flap = luchtklep
air flow = luchtdebiet
air flow = luchtstroom
air flow = rijwind
air funnel = luchtgeleider
air funnel = luchtkanaal
air funnel = luchtopvangkast
air gap = luchtspleet
air grill = luchtrooster
air hammer = luchtdrukhamer
air hammer = pneumatische hamer
air hole = ontluchtingsgat
air horn = luchthoorn
air horn = luchtinlaat
air horn = venturi
air hose = luchtslang
air humidity = luchtvochtigheid
air induction = luchtinlaat
air injection = luchtinjectie in brandstof-luchtmengsel
air inlet = luchtinlaat
air inlet = luchtinlaatopening
air intake = luchtinlaat
air intake = luchtinlaatopening
air jack = pneumatische krik
air jet = luchtuitstroomopening
air jet = remluchtsproeier
air leak = lekkage waarbij lucht ontsnapt
air leakage = valse lucht in inlaatluchtsysteem
air line = luchtleiding
air lock = luchtbel
air lock = luchtslot in vloeistofleiding
air mass = luchtmassa
air outlet = luchtuitstroomopening
air passage = luchtdoorlaat
air pocket = luchtbel
air pocket = luchtslot
air pocket = luchtzak
air pollutant = luchtverontreinigende stof
air pollutant = milieuvervuilende stof
air pollution = luchtverontreiniging
air pollution = luchtvervuiling
air preheater = luchtvoorverwarmingsinrichting
air pressure = atmosferische druk
air pressure = atmosferische luchtdruk
air pump = compressor van luchtdrukremsysteem
air pump = luchtpomp
air radiator = luchtkoeler
air rate = verbruikte hoeveelheid lucht
air ratio = brandstof-luchtverhouding
air recirculation = luchtverversing in interieur
air reservoir = luchtketel
air resistance = luchtweerstand
air scoop = luchtinlaatopening in carrosserie
air seal = luchtafdichting
air seal = luchtdichte afsluiting
air slot = luchtinlaatopening
air speed = luchtsnelheid
air strainer = luchtfilter
air strangler = chokeklep
air stream = rijwind
air suction = luchtaanzuiging
air supply = luchtaanvoer
air supply = luchttoevoer
air suspension = luchtvering
air suspension = wielophanging met luchtvering
air swirl = luchtturbulentie
air swirl = luchtwerveling
air temperature = luchttemperatuur
air trap = luchtbel
air trap = luchtslot
air trap = luchtzak
air turbulence = luchtturbulentie
air turbulence = luchtwerveling
air tyre = binnenband
air tyre = luchtband
air valve = luchtklep
air valve = ventiel van autoband
air vane = schoep van schoepenwiel
air vent = blaasmond
air vent = luchtuitstroomopening
air ventilation = luchtverversing
air ventilation = ventilatie
air vessel = luchtketel
air-actuated = luchtdrukbediend
air-actuated = luchtdrukgeregeld
air-actuated = luchtdrukgestuurd
air-adjust ball = handpomp voor oppompen van lendensteun van stoel
air-adjustable = verstelbaar door middel van luchtdruk
air-adjusting screw = luchtregelschroef
air-assisted = luchtdrukbekrachtigd
air-assisted = met ondersteuning van druklucht
air-assisted brake system = luchtdrukbekrachtigd hydraulisch remsysteem
air-bag control light = controlelicht van airbagsysteem
air-bag front sensor = vertragingssensor van airbagsysteem aan voorkant van auto
air-bag gas generator = gasgenerator van airbagsysteem
air-bag inflater = opblaasmechanisme van airbagsysteem
air-bag inflater propellant = brandstof voor opblazen van airbag
air-bag sensor = airbagsensor
air-bag sensor = vertragingssensor van airbagsysteem
air-bag squib = ontstekingsmechanisme van airbagsysteem
air-bleed system = ontluchtingssysteem
air-bleed system = remluchtsysteem van carburateur
air-bleed valve = ontluchtingsklep
air-borne = in de lucht zwevend
air-brake system = luchtdrukremsysteem
air-bypass valve = luchtomloopklep van carburateur
air-cleaner bowl = luchtfilterhuis
air-cleaner box = luchtfilterhuis
air-cleaner cartridge = luchtfilterelement
air-cleaner cartridge = luchtfilterpatroon
air-cleaner element = luchtfilterelement
air-cleaner element = luchtfilterpatroon
air-cleaner housing = luchtfilterhuis
air-cleaner intake silencer = inlaatluchtdemper
air-cleaner unit = luchtfilter compleet met filterelement
air-conditioning clutch = elektromagnetische koppeling van airconditioning
air-conditioning compressor = compressor van airconditioning
air-conditioning condenser = condenser van airconditioning
air-conditioning evaporator = verdamper van airconditioning
air-conditioning refrigerant = koelmiddel voor airconditioning
air-conditioning switch = schakelaar van airconditioning
air-control valve = inlaatluchtregelklep
air-control valve = luchtregelklep van katalysator
air-cooled = luchtgekoeld
air-correction jet = remluchtsproeier
air-corrector jet = remluchtsproeier
air-cushion vehicle = hovercraft
air-cushion vehicle = luchtkussenvoertuig
air-distributer preheating system = voorverwarmingssysteem van inlaatspruitstuk
air-distributer vacuum = onderdruk in inlaatspruitstuk
air-distribution lever = luchtverdeelhendel van ventilatiesysteem
air-distribution valve = luchtverdeelklep van ventilatiesysteem
air-drying paint = in buitenlucht drogende lak
air-filter bowl = luchtfilterhuis
air-filter box = luchtfilterhuis
air-filter cartridge = luchtfilterelement
air-filter cartridge = luchtfilterpatroon
air-filter element = luchtfilterelement
air-filter element = luchtfilterpatroon
air-filter housing = luchtfilterhuis
air-filter intake silencer = inlaatluchtdemper
air-filter unit = luchtfilter compleet met filterelement
air-flow meter = luchtdebietmeter
air-flow meter = luchthoeveelheidsmeter
air-flow rate = doorgestroomde hoeveelheid lucht
air-flow sensor = luchtdebietsensor
air-flow sensor = luchthoeveelheidsensor
air-forced = luchtdrukbekrachtigd
air-forced = luchtdrukondersteund
air-forced injection = luchtdrukondersteund brandstofinspuitsysteem
air-fuel mixture = lucht-brandstofmengsel
air-fuel mixture adjusting screw = afstelschroef stationair mengsel
air-fuel mixture control = mengselregelsysteem
air-fuel mixture control screw = mengselregelschroef
air-fuel mixture control valve = mengselregelklep
air-fuel mixture correction = mengselcorrectie
air-fuel mixture distribution = mengselverdeling
air-fuel mixture enrichment = mengselverrijking
air-fuel mixture formation = mengselvorming
air-fuel mixture heater = mengselverwarminrichting
air-fuel mixture pre-heater = mengselvoorverwarminrichting
air-fuel mixture preparation = mengselvoorbereiding
air-fuel mixture regulating screw = mengselregelschroef
air-fuel ratio = lucht-brandstofverhouding
air-fuel ratio = luchtgetal
air-fuel ratio = luchtovermaatfactor
air-gas mixture (Am.) = lucht-benzinemengsel
air-gas mixture (Eng.) = lucht-gasmengsel van op LPG draaiende motor
air-gasoline mixture = lucht-benzinemengsel
air-guide sheet = luchtgeleidingsplaat
air-induction cover = luchtfilterdeksel
air-induction flap = luchtinlaatklep van inlaatluchtvoorverwarmingssysteem
air-induction grille = luchtinlaatrooster
air-induction grille = ventilatierooster
air-induction plenum = luchtkamer van luchtinlaatsysteem van motor
air-induction port = inlaatpoort
air-induction sensor = luchtinlaatsensor van ventilatie- en verwarmingssysteem
air-induction silencer = inlaatluchtdemper
air-inflation indicator = bandspanningsmeter
air-injection pump = luchtinjectiepomp
air-injection rail = luchtinjectiegalerij
air-injection reaction system = luchtinjectiereactiesysteem waarbij lucht ter verbranding in uitlaatsysteem wordt gevoerd
air-inlet cover = luchtfilterdeksel
air-inlet flap = luchtinlaatklep van inlaatluchtvoorverwarmingssysteem
air-inlet grille = luchtinlaatrooster
air-inlet grille = ventilatierooster
air-inlet plenum = luchtkamer van luchtinlaatsysteem van motor
air-inlet port = inlaatpoort
air-inlet sensor = luchtinlaatsensor van ventilatie- en verwarmingssysteem
air-inlet silencer = inlaatluchtdemper
air-intake cover = luchtfilterdeksel
air-intake flap = luchtinlaatklep van inlaatluchtvoorverwarmingssysteem
air-intake grille = luchtinlaatrooster
air-intake grille = ventilatierooster
air-intake plenum = luchtkamer van luchtinlaatsysteem van motor
air-intake port = inlaatpoort
air-intake sensor = luchtinlaatsensor van ventilatie- en verwarmingssysteem
air-intake silencer = inlaatluchtdemper
air-jet starter = startluchtsproeier
air-mass sensor = luchtmassasensor
air-mixing damper = luchtmengdemper van ventilatie- en verwarmingssysteem
air-operated = luchtdrukbediend
air-operated = luchtdrukgestuurd
air-operated brake system = luchtdrukremsysteem
air-over-hydraulic brake system = hydro-pneumatisch remsysteem
air-over-hydraulic brake system = luchtdrukbediend hydraulisch remsysteem
air-plenum chamber = luchtkamer van katalysator
air-plenum chamber = luchtverdeelruimte van inlaatspruitstuk
air-portable = gemakkelijk per vliegtuig vervoerbaar
air-pressure assisted = luchtdrukbekrachtigd
air-pressure cylinder = drukluchtcilinder
air-pressure gauge = bandspanningsmeter
air-pressure gauge = luchtdrukmeter
air-proof = hermetisch gesloten
air-proof = luchtdicht
air-regulating screw = luchtmengschroef
air-regulating screw = luchtregelschroef
air-release valve = luchtontlastklep
air-release valve = veiligheidsklep
air-relief line = ontluchtingsleiding
air-selection button = luchtstroomregelknop van ventilatie- en verwarmingssysteem
air-separation reservoir = ontluchtingsreservoir
air-shutter plate = chokeklep
air-shutter plate = luchtklep
air-spring bellows = luchtveerbalg
air-spring diaphragm = rubberen rolbalg
air-spring system = luchtveersysteem
air-storage reservoir = drukluchtreservoir
air-storage reservoir = luchtvoorraadtank
air-stream cooling = rijwindkoeling
air-suction bellows = luchtaanzuigbalg
air-suction valve = luchtaanzuigklep
air-supported = door luchtdruk ondersteund
air-supported = door lucht ondersteund
air-supported fuel injection = luchtdrukondersteunde brandstofinspuiting
air-switching valve = luchtschakelklep
air-temperature sensor = luchttemperatuursensor
air-tight seal = luchtdichte afsluiting
air-to-air intercooling = interkoeling waarbij gecomprimeerde inlaatlucht wordt gekoeld door koude buitenlucht
air-vent hose = ontluchtingsslang
air-vent screw = ontluchtingsschroef
air-ventilation hose = ontluchtingsslang
air-ventilation screw = ontluchtingsschroef
airco = airconditioning
aircon = airconditioning
aircraft refueller = vliegtuigtankauto
aircraft tractor = vliegtuigtrekker
airless = windstil
airless = zonder lucht
airless = zonder luchtdruk bediend
AIS (automatic idle-speed) = automatische afstelling van stationair motortoerental
AIS (automatic interference suppression) = automatische storingonderdrukking van radio
AITE (actual indicated thermal efficiency) = geÔndiceerd thermisch rendement
AIV system (air-induction valve system) = luchtinjectiereactiesysteem waarbij verbrandingslucht via een klep in het uitlaatsysteem wordt gevoerd
ajar = op een kier staand
AKI (anti-knock index) = mate van klopvastheid van benzine
AL (abnormal load) = abnormaal zware lading
ALAP (as low as possible) = zo laag mogelijk
ALARA (as low as reasonable achievable) = zo laag als enigszins mogelijk is
alarm (subst.) = alarm
alarm (subst.) = alarminrichting
alarm (verb) = alarmeren
alarm (verb) = alarm slaan
alarm signal = alarmsignaal
alarm system = alarmsysteem
alarm-system buzzer = alarmzoemer
alarm-system horn = alarmclaxon
ALB (anti-lock brake) = op alle vier wielen werkend anti-blokkeerremsysteem
ALB (anti-lock brakes) = op alle vier wielen werkend anti-blokkeerremsysteem
ALC (adaptive light control) = systeem dat de koplichten altijd in de richting van de te volgen weg laat schijnen
ALC (automatic level control) = automatisch niveauregelsysteem
alcohol = alcohol
alcohol engine = op alcohol draaiende motor
alcohol-fuel engine = op alcohol draaiende motor
ALDC (after lower dead center) = na ODP (na het onderste dode punt)
align (verb) = in lijn brengen
align (verb) = richten
align (verb) = uitlijnen
aligner = uitlijnapparaat
alignment = sporing
alignment = uitlijning
alignment board = richtbord
alignment plate = glijplaat
alignment plate = spoorplaat
alignment screw = stelschroef
alimentation = elektrische voeding
alkali = alkali
alkaline = alkalisch
alkathene sheet = kunststoffolie
alkyd enamel = synthetische lak
alkylation = alkylatie van aardolie in raffinaderij
all-aluminium body = geheel van aluminium gemaakte carrosserie
all-drive car = auto met aandrijving op alle wielen
all-independent = rondom onafhankelijk
all-independent wheel suspension = onafhankelijke wielophanging rondom
all-loss lubrication = total-loss-smering
all-purpose vehicle = APV
all-purpose vehicle = auto die voor alle toepassingen geschikt is
all-round glazing = rondom voorzien van ramen
all-season tyre = voor het gehele jaar geschikte autoband
all-speed governor = all-speed-regulateur van dieselmotor
all-steel body = geheel stalen carrosserie
all-surface tyre = voor iedere ondergrond geschikte autoband
all-synchromesh gearbox = volledig gesynchroniseerde versnellingsbak
all-terrain tyre = voor iedere ondergrond geschikte autoband
all-wave receiver = radio-ontvanger voor alle frequenties
all-weather tyre = voor ieder weer geschikte autoband
all-wheel drive = aandrijving op alle wielen
all-wheel driven = voorzien van aandrijving op alle wielen
all-wheel steering = voor- en achterwielbesturing
all-year tyre = voor het gehele jaar geschikte autoband
Allan key = inbussleutel
Allan screw = inbusbout
Allan spanner = inbussleutel
Allen key = inbussleutel
Allen key = inbussleutel
Allen screw = inbusbout
Allen spanner = inbussleutel
alley = gangpad in bus
alley = tramrails
alliance = alliantie
alliance = vereniging
alligator = krokodil
alligator clamp = krokodillenklem
alligator clip = krokodillenklem
allowance = toelaatbare speling
allowance = tolerantie
alloy (subst.) = alliage
alloy (subst.) = legering
alloy (verb) = mengen
alloy (verb) = vermengd worden
alloy component = component waarvan legering is gemaakt
alloy wheel = lichtmetalen wiel
alloyed = gelegeerd
alpha-numeric = alfabetisch
alpha-numeric = alfanumeriek
ALR (automatic locking retractor) = automatisch blokkerend oprolmechanisme van veiligheidsgordel
ALS (anti-lock system) = anti-blokkeerremsysteem
ALS (automatic levelling system) = automatisch niveauregelsysteem
ALT (alternator) = dynamo
alternate (adj.) = afwisselend
alternate (verb) = afwisselen
alternate (verb) = verwisselen
alternate (verb) = wisselen
alternating current = wisselstroom
alternating load = wisselbelasting
alternating load = wisselende belasting
alternating masses = massa van heen en weer bewegende delen van motor
alternating voltage = wisselspanning
alternation = wisseling van polariteit
alternation = wisseling van stroomrichting
alternative frequencies = alternatieve frequenties waarheen een radio met RDS tijdens een lange tocht achtereenvolgens kan overschakelen voor een optimale FM-ontvangst
alternative-fuel engine = op alternatieve brandstof draaiende motor
alternator = wisselstroomdynamo
alternator-charging control light = laadstroomcontrolelicht
alternator-charging indicator = laadstoomcontrolelicht
alternator-charging indicator = laadstroommeter
altimeter = hoogtemeter
altimeter (altitude meter) = hoogtemeter
altitude = hoogte
altitude compensator = hoogtecompensatie-onderdrukdoos van carburateur
altitude indicator = hoogtemeter
altitude meter = hoogtemeter
altitude-compensated carburetter = carburateur met hoogtecompensatie
aluminium = aluminium
aluminium alloy = aluminiumlegering
aluminium alloy = lichtmetaal
aluminium body = aluminium carrosserie
aluminium body = lichtmetalen carrosserie
aluminium casting = lichtmetaalgietwerk
aluminium coating = dun laagje lichtmetaal
aluminium foil = aluminiumfolie
aluminium hammer = aluminiumhamer
aluminium housing = lichtmetalen huis
aluminium oxide = aluminiumoxyde
aluminium sheet = aluminiumfolie
aluminium sheet = aluminiumplaat
aluminium stiffener = in het hart van de krukas aangebracht aluminiumblok ter vermijding van lagertrillingen
aluminium welding = aluminiumlassen
aluminium wheel = lichtmetalen wiel
aluminium-soap grease = aluminiumzeepvet
aluminous = aluminiumhoudend
aluminum = aluminium
aluminum alloy = aluminiumlegering
aluminum alloy = lichtmetaal
aluminum body = aluminium carrosserie
aluminum body = lichtmetalen carrosserie
aluminum casting = lichtmetaalgietwerk
aluminum coating = dun laagje lichtmetaal
aluminum foil = aluminiumfolie
aluminum hammer = aluminiumhamer
aluminum housing = lichtmetalen huis
aluminum oxide = aluminiumoxyde
aluminum sheet = aluminiumfolie
aluminum sheet = aluminiumplaat
aluminum stiffener = in het hart van de krukas aangebracht aluminiumblok ter vermijding van lagertrillingen
aluminum welding = aluminiumlassen
aluminum wheel = lichtmetalen wiel
aluminum-soap grease = aluminiumzeepvet
AM (aftermarket) = montage van onderdelen na ingebruikneming van de auto
AM (amplitude modulation) = amplitudemodulatie
AM (amplitude modulation) = middengolffrequentie van
AM (automatic/manual) = automatisch/handbediend
amber light = geel licht uitstralende lichteenheid
ambient (adj.) = omringend
ambient (adj.) = omsluitend
ambient (subst.) = atmosfeer
ambient (subst.) = dampkring
ambient (subst.) = milieu
ambient air = omgevingslucht
ambient conditions = atmosferische omstandigheden
ambient temperature = buitentemperatuur
ambient temperature = omgevingstemperatuur
ambient-air temperature = buitentemperatuur
ambulance = ambulance
ambulance = ziekenauto
ammeter = ampŤremeter
ammonia = ammoniak
AMMTR (ampere meter) = ampŤremeter
AMP (amperage) = elektrische stroomsterkte uitgedrukt in ampŤre
amperage = elektrische stroomsterkte uitgedrukt in ampŤre
ampere meter = ampŤremeter
AMPHIB (amphibian vehicle) = amfibievoertuig
amphibian vehicle = amfibievoertuig
AMPHTRK (amphibian truck) = vrachtauto in amfibie-uitvoering
amplification = ondersteuning
amplification = versterking
amplifier = versterker van geluidsinstallatie
amplify (verb) = ondersteunen
amplify (verb) = versterken
amplitude = amplitude
amplitude = uitslag van wijzernaald
amplitude modulation = AM
amplitude modulation = amplitudemodulatie
amplitude modulation = middengolffrequentie van radio
amplitude-modulation band = middengolffrequentie
AMS (autogas-management system) = motormagementssysteem van op autogas draaiende motor
AMT (amount) = hoeveelheid
AMT (automatic mechanical transmission) = mechanisch werkende automatische
analog = analoog
analog indication = aanwijzing door wijzernaald
analog indication = analoge aanwijzing
analog tachometer = analoge toerenteller
analog-digital converter = analoog-digitaal-omvormer
analog-digital-analogue converter = analoog-digitaal-analoog-omvormer
analogue = analoog
analogue indication = aanwijzing door wijzernaald
analogue indication = analoge aanwijzing
analogue tachometer = analoge toerenteller
analogue-digital converter = analoog-digitaal-omvormer
analogue-digital-analogue converter = analoog-digitaal-analoog-omvormer
analyse (verb) = analyseren
analyse (verb) = testen
analyser = testapparaat
analysis = analyse
analyze (verb) = analyseren
analyze (verb) = testen
analyzer (subst.) = testapparaat
anatomic = anatomisch
anatomic = op het menselijk lichaam afgestemd
ANC (at no extra costs) = zonder verdere kosten
anchor (subst.) = anker
anchor (subst.) = verankering
anchor (verb) = goed vastmaken
anchor (verb) = verankeren
anchor bolt = ankerbout
anchor bolt = bevestigingspunt
anchor bolt = ankerbout
anchor bolt = tapeind
anchor pin = ankerbout
anchor plate = ankerplaat
anchor plate = remankerplaat
anchor strut = blokkeerpal
anchorage point = bevestigingspunt
anchorage point = verankeringspunt
ancillary = aanvullend
ancillary = hulp-
ancillary industry = toeleveringsindustrie
anechoic = echovrij
anechoic = zonder echo
anemometer = anemometer
anemometer = luchtsnelheidsmeter
angle (subst.) = hoek
angle (subst.) = uitslaghoek
angle (verb) = onder een hoek verdraaien
angle bar = hoekijzer
angle bar = hoekstaal
angle bar = hoekversterking
angle between cranks = krukhoek
angle bracket = hoeksteun ter versterking van een constructie
angle gear = haakse overbrenging
angle grinder = hoekslijpmachine
angle iron = hoekstaal
angle iron = hoekversterking
angle joint = hoekverbinding
angle of action = snijhoek
angle of action = werkingshoek van beitel
angle of advance = schuinte van tandwiel
angle of advance = vervroegingshoek van ontstekingssysteem
angle of application = aangrijpingshoek tussen tandwielen
angle of approach = hoek waaronder rijwind carrosserie raakt
angle of approach = invalshoek
angle of approach = oploophoek
angle of attack = hoek waaronder rijwind carrosserie raakt
angle of attack = invalshoek
angle of attack = oploophoek
angle of contact = aanrakingshoek van riem ten opzichte van poelie
angle of deflection = afwijkingshoek
angle of deflection = uitslag van wijzernaald
angle of delay = ontstekingsvertraging
angle of departure = afloophoek
angle of engagement = aangrijpingshoek tussen tandwielen
angle of gradient = hellingshoek
angle of incidence = invalshoek
angle of inclination = afloophoek
angle of incline = afloophoek
angle of lock = stuuruitslaghoek
angle of phase displacement = faseverschuivingshoek
angle of pressure = aangrijpingshoek tussen tandwielen
angle of reflection = lichtweerkaatsingshoek
angle of refraction = lichtbrekingshoek
angle of rotation = draaiingshoek
angle of rotation = rotatiehoek
angle of view = gezichtshoek
angle sander = hoekschuurmachine
angle section = hoekprofiel
angle spanner = gehoekte steeksleutel
angle tightening = hoekverdraaiing
angle to the crown = hoek ten opzichte van lengte-as
angle transmission = haakse overbrenging
angle transmission = overbrenging onder haakse hoek
angled spanner = gebogen sleutel
angular = gehoekt
angular = met scherpe kanten
angular acceleration = hoekversnelling
angular adjustment = hoekafstelling
angular adjustment = hoekinstelling
angular bracket = hoeksteun ter versterking van constructie
angular connection = onder hoek aangebrachte aansluiting
angular cutter = hoekfrees
angular deceleration = hoekvertraging
angular displacement = hoekverdraaiing
angular drive = haakse overbrenging
angular error = hoekafwijking
angular gear = conisch tandwiel
angular gear = kegelvormig tandwiel
angular grinding machine = hoekslijpmachine
angular lever = haakse hefboom
angular retardation = hoekvertraging
angular speed = hoeksnelheid
angular wheel = conisch tandwiel
angular wheel = kegelvormig tandwiel
angular-contact bearing = hoekcontactlager
animal = dier-
animal = dierlijk
animal oil = dierlijke olie
animal-transport vehicle = auto voor het transport van dieren
anneal (verb) = ontharden
anneal (verb) = temperen
anneal (verb) = uitgloeien
annual costs = gemiddelde kosten op jaarbasis
annual mileage = aantal op jaarbasis afgelegde mijlen
annular = ring-
annular = ringvormig
annular bearing with rolling contact = radiaal wentellager
annular gear = ringwiel
annular gear = tandwiel met inwendige vertanding
annular ring = ringwiel
annular ring = tandwiel met inwendige vertanding
annular spring = ringveer
annular valve = ringklep
annulus = ringwiel
annulus = wiel met inwendige vertanding
anode = anode
anode = positieve elektrode
anodic electroforesis = anodische elektroforese
anodise (verb) = anodiseren
anodize (verb) = anodiseren
ANS (active noise system) = systeem dat binnen in de auto hoorbare rijgeluiden dempt
ANS (anti-noise system) = systeem dat binnen in de auto hoorbare rijgeluiden dempt
ANT (antenna) = antenne
antagonistic = contra-
antagonistic = tegenwerkend
antagonistic spring = compensatieveer
antagonistic spring = contraveer
antechamber = voorkamer van dieselmotor
antenna = antenne
antenna conductor wire = antennekabel
antenna feed = antennevoeding
antenna pick-up = antenneruis
anti run-on valve = antinadieselklep
anti- = anti-
anti- = strijdig met
anti- = tegen-
anti-acid = zuurbestendig
anti-afterburn valve = antinaverbrandingsklep
anti-backfire valve = antiterugslagklep
anti-block brake system = antiblokkeerremsysteem
anti-block system = antiblokkeerremsysteem
anti-clockwise = linksomdraaiend
anti-clockwise = tegen de wijzers van de klok indraaiend
anti-corrosion agent = anticorrosiemiddel
anti-corrosion agent = ontroestingsmiddel
anti-corrosion primer = grondlak tegen roestvorming
anti-corrosion warranty = roestgarantie
anti-dazzle cap = kap op koplicht tegen verblinding van tegenliggers
anti-dazzle rear mirror = antiverblindingsachteruitkijkspiegel
anti-dazzle screen = zonneklep
anti-detonant (adj.) = detonatiebestendig
anti-detonant (adj.) = klopbestendig
anti-detonant (subst.) = antidetonatiedope
anti-detonant (subst.) = antiklopdope
anti-dieseling device = inrichting ter voorkoming van nadieselen
anti-dive front suspension = voorwielophanging met anti-dive-systeem
anti-dive front suspension = voorwielophanging met compensatiesysteem voor het duiken tijdens remmen
anti-drive end = distributiezijde van motor
anti-drive end = voorzijde van motor
anti-drumming coat = antidreunlaag op wagenbodem
anti-foam additive = antischuimdope
anti-foam agent = antischuimdope
anti-freeze = antivries
anti-freeze = antivriesmiddel
anti-freeze meter = antivriesmeter
anti-freeze meter = antivriesweger
anti-friction bearing = lager met zeer geringe wrijving
anti-friction bearing = rollager
anti-friction bearing = wentellager
anti-friction layer = antifrictielaag van lager
anti-friction metal = babbittmetaal
anti-friction metal = metaal voor de fabricage van rollagers
anti-frost screen = verwarmbare ruit
anti-glare device = antiverblindingsinrichting van koplichten
anti-glare position = antiverblindingsstand van achteruitkijkspiegel
anti-icing additive = antiijsdope
anti-interference cable = ontstoringskabel
anti-interference capacitor = ontstoringscondensator
anti-intrusion side bar = in portier geÔntegreerde beschermingsbalk
anti-knock additive = antidetonatiedope
anti-knock additive = antiklopdope
anti-knock agent = antidetonatiedope
anti-knock agent = antiklopdope
anti-knock index = mate van klopvastheid van benzine
anti-knock quality = klopvastheid van benzine
anti-knock rating = klopvastheid van benzine
anti-knock value = klopvastheid van benzine
anti-lock brake system = anti-blokkeerremsysteem
anti-mist cloth = anticondensdoek
anti-noise system = systeem dat binnen in de auto hoorbare rijgeluiden dempt
anti-oxidant = antioxydatiedope
anti-oxidant = antiverouderingsdope
anti-pollution device = inrichting ter vermindering van luchtverontreiniging door uitlaatgassen
anti-puff control = rookbegrenzer in uitlaatsysteem
anti-puff control = rookstop
anti-rattle coat = antidreunlaag
anti-rattle spring = antiratelveer
anti-rattle spring = demperveer
anti-rattle spring = trillingsdemper
anti-roll bar = dwarsstabilisator
anti-roll bar = stabilisatorstang
anti-rust guarantee = garantie tegen doorroesten van binnenuit
anti-rust primer = grondlak tegen roestvorming
anti-seize compound = grafietvet
anti-seize compound = kopervet
anti-seize compound = remmenvet
anti-settling additive = vloeibaarheidsverbeterende dope in was
anti-skid bendix = elektrisch werkend antiblokkeerremsysteem
anti-skid brake system = antiblokkeerremsysteem
anti-skid chain = sneeuwketting
anti-skid tyre = autoband met zeer goede wegeigenschappen op nat wegdek
anti-slip brake system = antiblokkeerremsysteem
anti-slip control = antidoorslipregelsysteem
anti-slip control = tractieregelsysteem
anti-spin control = antidoorslipregelsysteem
anti-spin control = tractieregelsysteem
anti-spin system = antidoorslipregelsysteem
anti-spin system = tractieregelsysteem
anti-squat rear suspension = achterwielophanging met anti-squatsysteem
anti-squat rear suspension = achterwielophanging met compensatiesysteem voor het inveren tijdens het wegrijden
anti-squeak shim = antipiepplaatje ter fixering van remblokjes in remklauw
anti-squeal shim = antipiepplaatje ter fixering van remblokjes in remklauw
anti-stall screw = stelschroef waarmee wordt voorkomen dat een dieselmotor stilvalt indien de koppeling plotseling wordt ingetrapt
anti-submarine seat = stoel met naar voren toe oplopend zitgedeelte om te voorkomen dat de inzittende tijdens een ongeluk naar voren toe wordt gelanceerd
anti-sway bar = dwarsstabilisator
anti-sway bar = stabilisatorstang
anti-tampering plug = kap op stelschroef tegen ondeskundig handelen
anti-theft alarm = antidiefstalalarmsysteem
anti-theft alarm system = antidiefstalalarmsysteem
anti-tramp bar = wieldraagarm
anti-underrun bumper = onderrijdbeveiligingssysteem van vrachtauto
anti-wear additive = dope in loodvrije benzine tegen slijtende kleppen
anticipate (verb) = anticiperen
anticipate (verb) = vooruitlopen
antimony = antimoon
antique car = klassieke auto van vůůr 1925
anvil = aambeeld
anvil point = vast onderbrekerpunt
AOA (angle of attack) = invalshoek
AOA (angle of attack) = oploophoek
AOH (air over hydraulic) = hydro-pneumatisch
AOS (automatic overdrive) = automatische overdrive
AOT (automatic-overdrive transmission) = automatische transmissie met overdrive
AP (accelerator pedal) = gaspedaal
AP (as prescribed) = zoals voorgeschreven
AP (as purchased) = zoals gekocht
APC (automatic performance control) = automatisch antiklopregelsysteem waarbij het motorvermogen aan de kwaliteit van de benzine wordt aangepast
APC (automatic program control) = automatische programmaregelsysteem
aperture = opening in carrosserie voor montage van portier
aperture restraint = portiervanger
apex = rotorhoek bij rotatiemotor
apex seal = afdichtlijst van rotatiemotor
APGP (air-portable genaral purpose) = militaire voertuigen die gemakkelijk
APP (accelerator-pedal position) = positie van het gaspedaal
apparatus = apparaat
apparatus = toestel
appear (verb) = verschijnen
appear (verb) = zichtbaar worden
appearance defect = schoonheidsfoutje
append (verb) = bijvoegen
append (verb) = toevoegen
appendages = appendages
appendages = hulpstukken
applicable = toepasbaar
application = aanbrenging
application = toepassing
application soft-ware = toepassingsprogramma voor computer
applicator gun = aanbrengpistool
applicator nozzle = verstuiver van aanbrengpistool
applied ignition = uitwendige ontstekingsbron
apply (verb) = aanbrengen
apply (verb) = bestrijken
apply (verb) = opbrengen
approach (subst.) = benadering
approach (subst.) = methode
approach (subst.) = toegang
approach (verb) = dichterbij komen
approach (verb) = naderen
approach angle = hoek waaronder rijwind carrosserie nadert
approach angle = invalshoek
approach angle = oploophoek
approach mark = bewijs van homologatie
approval = goedkeuring
approval = homologatie
approval certificate = typegoedkeuringsbewijs
approval certificate = homologatiecertificaat
approve (verb) = goedkeuren
approve (verb) = homologeren
APPROX (approximately) = circa
APPROX (approximately) = ongeveer
appurtenance = accessoires
appurtenance = gereedschap
appurtenance = uitrusting
apron = aŽrodynamisch gevormde rand aan onderzijde van carrosserie
apron = skirt
apron panel = voorwielbinnenscherm
APS (absolute-pressure sensor) = sensor die de absolute druk meet
APS (atmospheric-pressure sensor) = sensor die de buitenluchtdruk meet
APS (automatic program selection) = automatisch kiezen en opzoeken van het gewenste muzieknummer op cassettespeler
APV (all-purpose vehicle) = auto die voor alle toepassingen geschikt is
APV (all-purpose vehicle) = multifunctionele auto
AQL (acceptable quality level) = acceptabel kwaliteitsniveau
aqua-planing = aqua-planing
arbor = cilindervormig onderdeel
arbor = cilindervormig stuk gereedschap
ARC (adaptive-ride control) = veersysteem dat zich automatisch aan de rij-omstandigheden aanpast
ARC (automatic-ride control) = veersysteem dat zich automatisch aan de
arc (subst.) = cirkelboog
arc (subst.) = vlamboog
arc (verb) = een boog vormen
arc (verb) = vonken trekken
arc welding = elektrisch lassen
arc welding = vlambooglassen
arch (subst.) = boog
arch (subst.) = boogvorm
arch (verb) = tot een boog buigen
arch (verb) = zich welven
arched ring = ring met gewelfd profiel
architecture = constructie
architecture = opbouw
arcing = vonkoverslag
arcing = vonkvorming
area = bereik
area = gebied
area = oppervlak
area of contact = contactvlak
area of piston = zuigeroppervlak
area of support = draagvlak
area of support = dragende oppervlakte
areal density = oppervlaktedichtheid
areometer = areometer
areometer = zuurweger
ARG (autonomous road guidance) = navigatiesysteem waarbij met behulp van
argon = argon
argon-arc welding = argon-arc-lassen
ARI (auto-radio information) = systeem waarbij op een gegeven frequentie per radio verkeersinformatie kan worden verstrekt
arithmetic circuit = rekencircuit van elektronisch systeem
arm (subst.) = arm van hefboom
arm (subst.) = spaak van wiel
arm (verb) = op scherp stellen van alarminrichting
arm file = grove vijl
arm rest = armleuning
arm rest = armsteun
arm support = armsteun
armature = anker van elektromotor
armature = armatuur
armature = beslag
armature bearing = ankerlager
armature coil = ankerspoel
armature insulation = ankerisolatie
armature plate = ankerplaat
armature shaft = as van anker
armature winding = ankerwikkeling
arming sensor = activeringssensor
arming sensor = sensor die een procedure opstart
armor (subst.) = bepantsering
armor (subst.) = bewapening
armor (verb) = bepantseren
armor (verb) = bewapenen
armored vehicle = pantserwagen
armour (subst.) = bepantsering
armour (subst.) = bewapening
armour (verb) = bepantseren
armour (verb) = bewapenen
armoured vehicle = pantserwagen
army = leger
army vehicle = legervoertuig
army vehicle = militair motorvoertuig
aromatic hydrocarbons = aromaten
aromatic hydrocarbons = aromatische koolwaterstofverbindingen
aromatics = aromaten
aromatics = aromatische koolwaterstofverbindingen
arrange (verb) = inrichten
arrange (verb) = opstellen
arrange (verb) = ordenen
arrangement = nummering
arrangement = ordening
arrangement = opstelling
arrangement of cylinders = cilindernummering
arrest (subst.) = aanslag
arrest (subst.) = opvanginrichting
arrest (subst.) = pal, stop
arrest (verb) = tegenhouden
arrester = aanslag
arrester = opvanginrichting
arrester = pal, stop
ARS (advanced restraint system) = verbeterd passief veiligheidssysteem
ARS (automatic recirculation system) = automatischinterieurluchtcirculatiesysteem
artic = geleed voertuig bestaande uit een aanhangwagencombinatie of een
articulate (verb) = door middel van scharnieren verbinden
articulate (verb) = scharnieren
articulated bus = gelede bus
articulated coupling = scharnierkoppeling
articulated door = vouwdeur van autobus
articulated extension = hoekgewricht van sleutel
articulated extension = hoekgewricht van sleutel
articulated jack = schaarkrik
articulated vehicle = aanhangwagencombinatie
articulated vehicle = geleed voertuig
articulated vehicle = opleggercombinatie
articulation = gewricht
articulation = verbinding door middel van gewricht
artificial = kunstmatig
artificial intelligence = kunstmatige intelligentie van elektronische systemen
ARTS (adaptive restraint techynology system) = veiligheidssysteem waarbij de mate van werking van de airbag afhangt van de afstand tussen de inzittende en de stuurkolom of het dashboard
AS (acrylo nitrile styrene) = acrylonitril-styreen
AS (active steering) = systeem waarbij een voertuig automatisch wordt bestuurd met behulp van in de weg gemonteerde magnetische sensoren of langs
AS (active suspension) = actief wielophangingssysteem
AS (air suction) = luchtaanzuiging door motor
AS (automatic shift) = automatische schakeling
ASB (anti-skid bendix) = elektrisch werkend anti-blokkeerremsysteem
asbestos (adj.) = van asbest gemaakt
asbestos (subst.) = asbest
asbestos lining = asbesthoudende voering
asbestos lining = asbestvoering
asbestos-free = asbestvrij
ASBS (anti-skid brake system) = anti-blokkeerremsysteem
ASBS (anti-slip brake system) = anti-blokkeerremsysteem
ASC (acceleration-skid control) = aandrijfregelsysteem
ASC (acceleration-skid control) = anti-doorslipregelsysteem
ASC (acceleration-skid control) = tractieregelsysteem
ASC (acceleration-spin control) = aandrijfregelsysteem
ASC (acceleration-spin control) = anti-doorslipregelsysteem
ASC (acceleration-spin control) = tractieregelsysteem
ASC (active skid control) = stabiliteitsregelsysteem
ASC (adaptive suspension control) = schokdempingssysteem dat zich automatisch aanpast aan de rij-omstandigheden
ASC (anti-slip control) = aandrijfregelsysteem
ASC (anti-slip control) = anti-doorslipregelsysteem
ASC (anti-slip control) =
ASC (automatic skid control) = anti-blokkeerrremsysteem
ASC (automatic stability control) = automatisch stabiliteitsregelsysteem
ASC (automatic suspension control) = schokdempingssysteem dat zich automatisch aanpast aan de rij-omstandigheden
ASC+T (active skid control + traction) = stabiliteitsregelsysteem in combinatie met tractieregelsysteem
ASC+T (automatic stability control + traction) = stabiliteitsregelsysteem
ASCD (automatic speed-control device) = automatisch snelheidsregelsysteem
ASD (anti-skid device) = anti-blokkeerremsysteem
ASD (automatic slip-control differential) = automatisch geregeld sperdifferentieel
ASDM (air-bag system diagnostic module) = diagnosemodule van airbagsysteem
ash = as
ash content = asgehalte in olie
ash receptacle = asbak
ash tray = asbak
ash-tray illumination = asbakverlichting
ASL (automatic sound levelling) = automatische geluidssterkteregeling van
ASMS (automotive-stability management system) = automatisch stabiliteitsregelsysteem
aspect = aspect
aspect = ligging
aspect = oogpunt
aspect ratio = verhouding tussen hoogte en breedte van autoband
asphyxiate (verb) = doen stikken
asphyxiate (verb) = verstikken
aspirate (verb) = aanzuigen door motor
aspirate (verb) = inademen door mens
aspirated air = aanzuiglucht
aspirated air = inlaatlucht
aspiration = aanzuiging
ASR (acceleration-skid reduction) = aandrijfregelsysteem
ASR (acceleration-skid reduction) = anti-doorslipregelsysteem
ASR (acceleration-skid reduction) = tractieregelsysteem
ASR (anti-slip regulation) = aandrijfregelsysteem
ASR (anti-slip regulation) = anti-doorslipregelsysteem
ASR (anti-slip regulation) = tractieregelsysteem
ASR (anti-spin regulation) = aandrijfregelsysteem
ASR (anti-spin regulation) = anti-doorslipregelsysteem
ASR (anti-spin regulation) = tractieregelsysteem
ASR (automatic suspension regulator) = tractieregelsysteem
ASS (anti-skid system) = anti-blokkeerremsysteem
ASS (anti-spin system) = anti-doorslipremsysteem
assemblage = montage
assemble (verb) = assembleren
assemble (verb) = monteren
assemble (verb) = samenvoegen
assembling clearance = montagespeling
assembling direction = montagerichting van zuiger
assembling drawing = montagetekening
assembling instructions = montagevoorschriften
assembling jig = montagebok
assembling line = lopende band
assembling line = montageband
assembling plant = assemblagefabriek
assembling plant = montagehal
assembling stand = montagebok
assembling supply = levering compleet in losse onderdelen
assembling-identification number = identificatienummer tijdens montage
assembly = compleet geheel
assembly = garnituur
assembly = montage, set, unit
assembly clearance = montagespeling
assembly direction = montagerichting van zuiger
assembly drawing = montagetekening
assembly instructions = montagevoorschriften
assembly jig = montagebok
assembly line = lopende band
assembly line = montageband
assembly plant = assemblagefabriek
assembly plant = montagehal
assembly stand = montagebok
assembly supply = levering compleet in losse onderdelen
assembly-identification number = identificatienummer tijdens montage
assist (subst.) = hulpinstrument
assist (subst.) = hulpmiddel
assist (verb) = bekrachtigen
assist (verb) = hulp verlenen
assist grip = handgreep
assist spring = hulpveer
assist spring = hulpveerelement
assistance = bekrachtiging
assistance = hulp
assisted = bekrachtigd
assisted = ondersteund
assisted = servo-
association = associatie
association = vereniging
assy = compleet geheel
assy = garnituur
assy = montage, set, unit
ASSYST (active servive system) = systeem dat aan de hand van variabele
ASTC (advanced stability and traction control) = stabiliteitsregelsysteem
ASV (air-suction valve) = luchtaanzuigklep
ASV (air-switching valve) = luchtschakelklep
ASVT (aluminium-structured vehicle technology) = technologie betreffende het gebruik van aluminium bij de constructie van auto's
asymmetric = asymmetrisch
asymmetric = onevenredig
asymmetric = ongelijk verdeeld
asymmetric dipping light = asymmetrisch dimlicht
asymmetric power distribution = asymmetrische verdeling van de motorkracht over voor- en achteras
asymmetric tyre = autoband met asymmetrisch profiel
asymmetric tyre wear = asymmetrische loopvlakslijtage
asynchronous = a-synchroon
AT (all-terrain) = geschikt voor iedere ondergrond
AT (all-terrain) = geschikt voor ieder soort terrein
AT (automatic transaxle) = automatische transmissie gecombineerd met transaxle-systeem
AT (automatic transmission) = automatische transmissie
AT (autothermic = autothermisch
ATA (absolute atmosphere) = absolute druk
ATA (absolute atmosphere) = absolute luchtdruk
ATA (anti-theft alarm) = anti-dieftal-alarmsysteem
ATC (automatic temperature control) = automatisch regelsysteem voor de inlaatluchttemperatuur
ATC (automatic temperature control) = automatisch regelsysteem voor de airconditioningtemperatuur
ATC (automatic traction control) = automatisch tractieregelsysteem
ATC (automatic tuning control) = automatische zenderafstemming van radio
ATDC (after-top dead center) = na het bovenste dode punt (na het BDP)
ATDC (after-top dead centre) = na het bovenste dode punt (na het BDP)
ATE (automated test equipment) = geautomatiseerd testgereedschap
ATF (automatic-transaxle fluid) = automatische-transmissievloeistof voor auto's met transaxle-systeem
ATF (automatic-transmission fluid) = automatische-transmissievloeistof
ATI (advanced turbo intercooling) = interkoeling bij dieselmotor met uitlaatgasturbo
ATM (automatic transmission) = automatische transmissie
ATMOS (atmospheric) = atmosferisch
atmosphere = atmosfeer
atmosphere = dampkring
atmospheric = atmosferisch
atmospheric air = buitenlucht
atmospheric density = luchtdichtheid
atmospheric humidity = luchtvochtigheid
atmospheric pollution = vervuiling van de atmosfeer
atmospheric pressure = atmosferische druk
atmospheric pressure = buitenluchtdruk
atmospheric sensor = buitenluchtdruksensor
atmospheric-pressure sensor = buitenluchtdruksensor
ATO (pressure above atmospheric pressure) = overdruk
atom = atoom
atomic = atoom-
atomic = kern-
atomic = nucleair
atomic nucleus = atoomkern
atomic power = kernenergie
atomic weight = atoomgewicht
atomisation = verneveling
atomisation = verstuiving
atomisation pressure = verstuivingsdruk
atomise (verb) = vernevelen
atomise (verb) = verstuiven
atomiser = sproeier
atomiser = verstuiver
atomization = verneveling
atomization = verstuiving
atomization pressure = vernevelen
atomization pressure = verstuiven
atomize (verb) = vernevelen
atomize (verb) = verstuiven
atomizer = sproeier
atomizer = verstuiver
ATP (automatic-transmission parking) = parkeerstand van automatische transmissie
ATS (air-temperature sensor) = luchttemperatuursensor
attach (verb) = aanhechten
attach (verb) = bevestigen
attaching bolt = bevestigingsbout
attaching nipple = aansluitnippel
attaching nut = bevestigingsmoer
attachment = bevestiging
attachment = hulpstuk
attachment eye = bevestigingsoog
attachment wire = binddraad
attack (subst.) = aanval
attack (subst.) = aanpak
attack (subst.) = inzet
attack (verb) = aantasten
attack (verb) = aanvreten
attack travel = aanspreekduur tijdens remmanoeuvre
attend (verb) = bedienen
attend (verb) = onderhouden
attenuate (verb) = dempen van geluid
attenuate (verb) = verdunnen van mengsel
attenuation = demping van geluid
attenuation = verdunning van mengsel
attitude = houding
attitude angle = drifthoek
attitude angle = sliphoek
attract (verb) = aantrekken
attraction = aantrekkingskracht
attractive force = aantrekkingskracht
ATTS (active torque-transfer system) = systeem voor voorwielaangedreven auto
ATTS (active torque-transfer system) = waarbij in een bocht de tractie per wiel wordt aangepast aan de wieldruk
ATV (all-terrain vehicle) = voor iedere terreinsoort geschikte auto
ATX (automatic transaxle) = automatische transmissie van auto met transaxle-systeem
audible = akoestisch
audible = hoorbaar
audible warning signal = akoestisch waarschuwingssignaal
audible wear indicator = akoestische slijtage-indicator
audio = geluids-
audio = het gehoor betreffend
audio frequency = audiofrequentie
audio frequency = frequentie van hoorbare trillingen
audio panel = audiopaneel
audio system = audiosysteem
audiometer = geluidsmeter
audiometry = audiometrie
audiometry = geluidssterktemeting
austenite = austeniet
AUT (automatic) = automatisch
authorise (verb) = goedkeuren
authorise (verb) = machtigen
authorised = geautoriseerd
authorised = erkend
authorised dealer = officiŽle dealer
authorised speed = maximaal toelaatbaar toerental
authorised speed = maximaal toelaatbare snelheid
authorities = overheidsinstanties
authorize (verb) = goedkeuren
authorize (verb) = machtigen
authorized = geautoriseerd
authorized = erkend
authorized dealer = officiŽle dealer
authorized speed = maximaal toelaatbaar toerental
authorized speed = maximaal toelaatbare snelheid
auto = autogeen
auto = automatisch
auto = de automobiel betreffend
AUTO (autogenous) = autogeen
AUTO (automatic) = automatisch
AUTO (automobile/adj.) = automobiel-
AUTO (automobile/adj.) = de auto betreffend
AUTO (automobile/subst.) = auto
AUTO (automobile/subst.) = automobiel
auto adjuster = automatisch stelmechanisme
auto bonnet = dekzeil waaronder de gehele auto kan worden afgedekt
auto choke = automatische choke
auto ignition = gloei-ontsteking
auto ignition = zelfontsteking
auto induction = zelfinductie
auto jumble = auto-onderdelenbeurs
auto lift = hefbrug
auto lift = hydraulische laadklep
auto lock = autoslot
auto radio = autoradio
auto stop = automatische afslag
auto store = automatische opslag in het geheugen van een radiozender
auto tuning = automatische afstelling van radio
auto welder = automatisch lasapparaat
auto welder = lasautomaat
auto welding = autogeenlassen
auto zero = automatische nulpuntsinstelling van meter
auto-adjust = zelfstellend
auto-adjust = zichzelf automatisch stellend
auto-adjust system = automatisch schokdempingssysteem met meerdere standen
auto-mode switch = schakelaar om een systeem op 'automatisch' te zetten
auto-power control = automatische in- en uitschakeling van lock-up
auto-radio information = verstrekking van verkeersinformatie op een bepaalde radiofrequentie
auto-return choke = automatisch afschakelende choke
auto-stop position = parkeerstand
auto-stop position = ruststand
auto-store button = geheugenknop van radio
autocar = auto
autocar = automobiel
autogas = autogas
autogas = LPG
autogenous = autogeen
autogenous welding = autogeenlassen
automated = automatisch
automated = geautomatiseerd
automated test equipment = geautomatiseerd testgereedschap
automatic = automatisch
automatic = automatisch schakelend
automatic = automatisch werkend
automatic body control = systeem dat automatisch de rijbewegingen van de carrosserie compenseert
automatic brake-differential system = stabiliteitsregelsysteem
automatic clutch control = automatisch koppelingsysteem zonder koppelingspedaal
automatic differential = zelfsperrend differentieel
automatic door = automatisch sluitende deur van autobus
automatic door lock = automatische portiervergrendeling
automatic fuse = automatische zekering
automatic fuse = repeteerzekering
automatic gearbox = automatische versnellingsbak
automatic intelligent = zelfwerkend
automatic intelligent = zich automatisch aanpassend
automatic safety belt = automatische veiligheidsgordel
automatic safety belt = rolgordel
automatic stability control = automatisch stabiliteitsregelsysteem
automatic suspension = actief wielophangingssysteem
automatic temperature control = airconditioningssysteem
automatic transaxle = automatische transmissie met transaxle
automatic transmission (Am.) = automatische versnellingsbak
automatic transmission (Eng.) = automatische transmissie
automatic welding machine = automatisch lasapparaat
automatic welding machine = lasautomaat
automatic-disconnection differential = differentieel met automatische ontkoppeling van de vrijloopnaven
automatic-transaxle fluid = automatische-transmissievloeistof voor auto's met transaxle
automatic-transmission fluid = automatische transmissievloeistof
automatic/manual = automatisch/handbediend
automatically adjustable = zelfstellend
automatically adjustable = zichzelf automatisch stellend
automatically engaging = automatisch inschakelend
automatically selectable = automatisch inschakelend
automobile (adj.) = auto-
automobile (adj.) = de automobiel betreffend
automobile (subst.) = auto
automobile (subst.) = automobiel
automobile aftermarket = voertuigaccessoiremarkt
automobile approval = typegoedkeuring van voertuig
automobile behaviour = rij-eigenschappen
automobile behaviour = wegeigenschappen
automobile body = carrosserie
automobile centre line = afstand tussen midden van vooras en midden van achteras
automobile centre line = wielbasis
automobile combination = aanhangwagencombinatie
automobile combination = opleggercombinatie
automobile computer = boordcomputer
automobile crash = auto-ongeluk
automobile dead weight = leeg voertuiggewicht
automobile dry weight = droog voertuiggewicht
automobile dry weight = leeg voertuiggewicht
automobile dynamics = voertuigdynamica
automobile electrician = auto-electricien
automobile engineering = motorvoertuigtechniek
automobile equipment = voertuiguitrusting
automobile handling = rij-eigenschappen van voertuig
automobile handling = weg-eigenschappen van voertuig
automobile heater = verwarmingsinrichting van auto
automobile height = afstand tussen chassis en grond
automobile height = bodemspeling
automobile height = hoogte van auto
automobile hoist = autohefbrug
automobile homologation = voertuighomologatie
automobile illumination = voertuigverlichting
automobile indicator section = chassisnummer bestaande uit de laatste tekens van het chassisnummer
automobile industries = automobielindustrie
automobile jack = boordkrik
automobile kerb weight = leeg voertuiggewicht
automobile line = produktielijn in autofabriek
automobile line = modellenserie
automobile make = automerk
automobile manufacturer = autofabrikant
automobile mass = voertuigmassa
automobile occupant = inzittende van voertuig
automobile overall height = totale hoogte van voertuig
automobile overall length = totale lengte van voertuig
automobile overall width = totale breedte van voertuig
automobile papers = autopapieren
automobile production = autoproduktie
automobile profile = zij-aanzicht van voertuig
automobile range = modellenserie
automobile registration number = kentekennummer van voertuig
automobile registration papers = autopapieren
automobile registration papers = kentekenbewijs
automobile running weight = rijklaar voertuiggewicht
automobile service equipment = gereedschap voor voertuigonderhoud
automobile speed = rijsnelheid
automobile stability = voertuigstabiliteit
automobile total weight = totaal voertuiggewicht
automobile type = autotype
automobile's range = actieradius van voertuig
automobile-capacity weight = maximumlaadvermogen van voertuig
automobile-control module = module van motormanagement
automobile-description section = modelcode bestaande uit het vierde tot en met het negende teken van het chassisnummer
automobile-identification code plate = identificatieplaatje van voertuig
automobile-identification number = chassisnummer van voertuig
automobile-information code plate = identificatieplaatje van voertuig
automobile-lift location = opkrikpunt van voertuig
automobile-maintenance monitor = onderhoudswaarschuwingslicht
automobile-speed sensitive = rijsnelheidsafhankelijk werkend
automobile-speed sensor = rijsnelheidssensor
automobile-stability assist = op anti-blokkeerremsysteem en anti-doorslipregelsysteem gebaseerd stabiliteitsregelsysteem
automobile-stability control = op alle wielen apart werkend anti-blokkeerremsysteem
automobile-stability control = vierkanaals-anti-blokkeerremsysteem
automotive = auto-
automotive = de auto betreffend
automotive aftermarket = voertuigaccessoiremarkt
automotive body = carrosserie
automotive centre line = afstand tussen midden van vooras en midden van achteras
automotive centre line = wielbasis
automotive combination = aanhangwagencombinatie
automotive combination = opleggercombinatie
automotive computer = boordcomputer
automotive dead weight = leeg voertuiggewicht
automotive dry weight = droog voertuiggewicht
automotive dry weight = leeg voertuiggewicht
automotive dynamics = voertuigdynamica
automotive electrician = auto-electricien
automotive engineering = motorvoertuigtechniek
automotive equipment = voertuiguitrusting
automotive handling = rij-eigenschappen van voertuig
automotive handling = weg-eigenschappen van voertuig
automotive heater = verwarmingsinrichting van auto
automotive height = afstand tussen chassis en grond
automotive height = bodemspeling
automotive height = hoogte van auto
automotive hoist = autohefbrug
automotive homologation = voertuighomologatie
automotive illumination = voertuigverlichting
automotive industries = automobielindustrie
automotive jack = boordkrik
automotive line = produktielijn in autofabriek
automotive line = modellenserie
automotive make = automerk
automotive manufacturer = autofabrikant
automotive mass = voertuigmassa
automotive occupant = inzittende van voertuig
automotive papers = autopapieren
automotive production = autoproduktie
automotive profile = zij-aanzicht van voertuig
automotive range = modellenserie
automotive registration number = kentekennummer van voertuig
automotive registration papers = autopapieren
automotive registration papers = kentekenbewijs
automotive running weight = rijklaar voertuiggewicht
automotive service equipment = gereedschap voor voertuigonderhoud
automotive speed = rijsnelheid
automotive stability = voertuigstabiliteit
automotive's range = actieradius van voertuig
automotive-capacity weight = maximumlaadvermogen van voertuig
automotive-control module = module van motormanagement
automotive-information code plate = identificatieplaatje van voertuig
automotive-lift location = opkrikpunt van voertuig
automotive-speed sensitive = rijsnelheidsafhankelijk werkend
automotive-speed sensor = rijsnelheidssensor
automotive-stability assist = op anti-blokkeerremsysteem en anti-doorslipregelsysteem gebaseerd stabiliteitsregelsysteem
automotive-stability control = op alle wielen apart werkend anti-blokkeerremsysteem
automotive-stability control = vierkanaals-anti-blokkeerremsysteem
autonomous = onafhankelijk werkend
autonomous = zelfdenkend
autonomous = zelfstandig werkend
autothermic = autothermisch
autothermic piston = autothermische zuiger
AUX (auxiliary) = aanvullend
AUX (auxiliary) = extra
AUX (auxiliary) = hulp-, reserve-
auxiliaries = bijbehorende onderdelen
auxiliaries = hulpaggregaten
auxiliaries = hulpapparatuur
auxiliary = aanvullend
auxiliary = extra-
auxiliary = hulp-, reserve-
auxiliary air = extra lucht bij stationair toerental
auxiliary air control = regelsysteem van carburateur voor extra luchttoevoer bij stationair toerental
auxiliary air jet = sproeier van carburateur voor extra lucht bij stationair toerental
auxiliary brake = hulprem
auxiliary brake = noodrem
auxiliary drive = hulpaandrijving
auxiliary equipment = hulpapparatuur
auxiliary frame = hulpchassis
auxiliary frame = subframe
auxiliary gear = kruipversnelling
auxiliary gear = zeer lage versnelling
auxiliary gearbox = naschakelbak
auxiliary gearbox = voorschakelbak
auxiliary head light = extra schijnwerper aan voorkant van auto
auxiliary idler shaft = hulpas
auxiliary idler shaft = tussenas
auxiliary idling spring = stationaire demperveer
auxiliary jet = hulpsproeier
auxiliary leaf spring = hulpbladveer
auxiliary parts = appendages
auxiliary parts = hulpstukken
auxiliary seat = noodzitplaats
auxiliary shaft = hulpas
auxiliary shaft = tussenas
auxiliary spring = hulpveer
auxiliary tools = hulpgereedschap
auxiliary valve = ontlastklep
auxiliary wheel gear = hulpwielstel van oplegger
AV (active ventilation) = actief stoelventilatiesysteem
AV (automatic variable transmission) = variabele automatische transmissie
AV (average) = gemiddeld
AV (average) = gemiddelde
AVC (automatic volume control) = automatische geluidssterkteregeling bij
AVE ECON (average fuel economy) = tekst 'gemiddeld brandstofverbruik' op
average (adj.) = gemiddeld
average (subst.) = gemiddelde
average (subst.) = gemiddelde snelheid
average (verb) = een gemiddelde halen
average fuel consumption = gemiddeld brandstofverbruik
average per hour = gemiddelde snelheid gemeten in kilometer/uur of mijl/uur
average speed = gemiddelde snelheid
AVG (average) = gemiddeld
AVG (average) = gemiddelde
AVI (active vibration isolation) = actief trillingsonderdrukkingssysteem AVI (automatic vehicle identification) : automatische voertuigidentificatie
AVL (automatic vehicle location) = systeem dat automatisch controleert waar de voertuigen van een bepaald wagenpark zich bevinden
AW (alloy wheels) = lichtmetalen wielen
AWA (anti-wear additive) = additive in loodvrije benzine om overmatige slijtage van de kleppen tegen te gaan
AWD (all-wheel drive) = vierwielaandrijvingssysteem
AWG (American Wire Gage) = draaddiktemeter volgens in Amerika vastgelegde normen
awl = priem
AWR (axle weight rating) = asbelasting
AWR (axle weight rating) = asdruk
AWS (all-wheel steering) = voor- en achterwielbesturingsysteem
axial = axiaal
axial = in de werkrichting van de as
axial bearing = axiaallager
axial clearance = toelaatbare axiale speling
axial compressor = axiale compressor
axial joint = axiale afdichting
axial joint = axiale afdichting
axial load = belasting in axiale richting
axial movement = axiale beweging
axial movement = beweging in lengterichting
axial play = ontoelaatbare speling in lengterichting
axial pressure = axiaaldruk
axial pressure = druk in lengterichting
axial pump = axiale pomp
axial roller bearing = axiaal wentellager
axial thrust washer = drukring van krukas
axial-flow pump = axiaalpomp
axial-pivot steering = fuseebesturing
axis = as
axis = hartlijn
axis = middellijn
axis of abscissae = Y-as in grafiek
axis of gravity = zwaartepuntsas
axis of inertia = traagheidsas
axis of rotation = omwentelingsas
axis of rotation = rotatie-as
axle = niet-aandrijvende as
axle = wielas
axle base = wielbasis
axle beam = ashuis
axle beam = aslichaam
axle bump stop = asaanslag
axle cap = naafdop
axle capacity = draagvermogen van as
axle casing = ashuis
axle casing = aslichaam
axle end = astap van niet-aandrijvende as
axle half = ashelft
axle housing = ashuis
axle housing = aslichaam
axle journal = asstomp
axle journal = astap
axle load = asbelasting
axle load = aslast
axle mounting = asophanging
axle pinion = tandwiel op as
axle pivot = astap
axle pressure = asdruk
axle ratio = overbrengingsverhouding
axle shaft = aandrijfas
axle shaft = aandrijvende as
axle stand = assteun
axle strut = assteun
axle strut = wieldraagarm van niet-aandrijvende as
axle tramp = neiging van de aangedreven wielen om tijdens acceleratie op en neer te springen
axle tube = asbuis
axle weight = asbelasting
axle weight = asdruk
axle wind-up = tordering van aangedreven as op moment dat vrachtauto achteruit tegen laadkade wordt gereden
axle wind-up = wind-up
axle without brakes = ongeremde as
axle-load distribution = aslastverdeling
axle-load shift = aslastverplaatsing
axle-load transfer = aslastverplaatsing
axle-weight rating = asbelasting
axle-weight rating = asdruk
AYC (anti-yaw control = gierhoek
AYC (anti-yaw control = tussendifferentieel