layer
A
A-bracket, tow bar = drąg (m) holowniczy
abrasion resustance, resistance to wear = odporność (ż) na zużycie
abrasive = ścierny (m)
abrasive cloth, emery cloth = płótno (n) ścierne
abrasive compound = materiał (m) ścierny
abrasive cutting-off wheel, abrasive wheel, grinding wheel = tarcza (ż) ścierna
abrasive machine, grinder, grinding machine = szlifierka (ż)
abrasive paper, sand paper = papier (m) ścierny
abrasive resistance, friction drag, skid resistance = opór (m) cierny
abrasive stone, grind stone = kamień (m) ścierny
ABS control light, ABS failure indicator = kontrolka (ż) ABS
abscissa = odcięta (ż)
absolute error = błąd (m) bezwzględny
absolute pressure = ciśnienie (n) bezwzględne
absolute temperature = temperatura (ż) bezwzględna
absolute value = wartość (ż) bezwzględna
absolute zero = zero (n) bezwzględne
absorber, damper, shock absorber, shock damper = amortyzator (m)
absorption capacity, absorptivity = absorpcyjność (ż)
absorption coefficient, coefficient of absorption = współczynnik (m) absorpcji
absorption muffler (Am.), absorption silencer = tłumik (m) absorpcji
absterge, clean, purge, purify = wyczyścić
abstergent, detergent = detergent (m)
abutment pressure, back pressure, counter pressure = ciśnienie (n) zwrotne
abutment, abutting surface, area of support, bearing area = obszar (m) podparcia
abutment, point of support, supporting location = punkt (m) podparcia
abutting surface, bearing surface = powierzchnia (ż) nośna
abutting surface, contact face = powierzchnia (ż) sąsiadująca, powierzchnia (ż) styku
accelerate = przyspieszać
accelerate, accumulate speed = przyspieszać
accelerated idle speed, fast-idle speed = zwiększona prędkość (ż) obrotowa biegu jałowego
accelerating performance, acceleration performance = wydajność (ż) przyspieszenia
accelerating pump, acceleration pump, accelerator pump = pompa (ż) przyspieszająca (gaźnika)
acceleration = przyspieszenie (n)
acceleration enrichment, full-throttle enrichment = wzbogacanie (n) przy przyspieszaniu
acceleration skid control, adaptive wheel slip control, automatic stability control (ASC), electronic traction control (ATC), traction control system (TCS, TRACS), traction slip control = system (m) kontroli trakcji
acceleration-pump nozzle, throttle nozzle = dysza (ż) pompy przyspieszającej
accelerator cable, throttle cable, throttle-control cable = linka (ż) pedału przyspieszenia
accelerator lock = blokada (ż) pedału przyspieszenia
accelerator, accelerator pedal, throttle pedal = pedał (m) przyspieszenia
acceptance, approval, homologation = homologacja (ż)
acces, entrance, entry = wejście (n)
accessibility = dostępność (ż)
accessories, appurtenance, fittings = akcesoria (n)
accessory = dodatkowy element (m) wyposażenia
accessory box = skrzynka (ż) na akcesoria
accident prevention, accident simulation = zapobieganie (n) wypadkom, symulacja (ż) wypadków
accumulate = gromadzić
accumulation = nagromadzenie (n)
accumulator tank, storage tank = zbiornik (m) akumulatora
accumulator, battery = akumulator (m)
accumulator, expansion tank = zasobnik (m)
accumulator, supply tank = zasobnik (m), zbiornik (m) zasilający
accuracy = dokładność (ż)
accuracy = dokładność (ż)
accuracy in size, accuracy of measurement = dokładność (ż) pomiaru
accuracy of form = dokładność (ż) formy
accuracy of reading, reading accuracy = dokładność (ż) odczytu
accurate = dokładny (m)
acetone = aceton (m)
acetylene bottle = butla (ż) acetylenowa
acid content = zawartość (ż) kwasu
acid density, acidity = kwasowość (ż)
acid number, acid value = liczba (ż) kwasowa
acid rain = kwaśny deszcz (m)
acid-proof, non-acid = kwasoodporny (m), bezkwasowy (m)
Ackermann steering = układ (m) kierowniczy Ackermanna
acorn nut, blind nut, cap nut = nakrętka (m) kołpakowa
acorn nut, cap nut, crown nut = nakrętka (ż) kołpakowa
acoustic damping, noise insulation, sound insulation = izolacja (ż) akustyczna
acoustic frequency, audio-frequency (AF) = częstotliwość (ż) akustyczna
acoustic wave = fala akustyczna (ż)
acoustic wear indicator, audible wear indicator = akustyczny wskaźnik (m) zużycia
acoustic, audible = akustyczny (m)
acoustic, audible = akustyczny (m)
acoustics = akustyka (ż)
acrylic enamel, acrylic paint = emalia (ż) akrylowa
acrylic glass, polymethyl-metacrylate (PMMA) = szkło (n) akrylowe
acrylic plastic = plastik (m) akrylowy
acrylic-resin enamel = emalia (ż) z żywicy akrylowej
action of the spring = działanie (n) sprężyny
action, motion, movement = ruch (m)
activate, energise, energize (Am.) = włączyć
activated carbon, active carbon, charcoal = węgiel (m) aktywny
activated, active = aktywny (m)
activated, active = aktywny (m)
activation time, sensing time = czas (m) aktywacji
active braking time = czas (m) aktywnego hamowania
active flank = powierzchnia (ż) czynna
active safety = bezpieczeństwo (n) aktywne
active suspension, automatic suspension, electric suspension control system (ESCS), electronic suspension control (ESC) = k aktywne (n) zawieszenie
actual indicated thermal efficiency (AITE), indicated thermal efficiency (ITE) = rzeczywista indykowana sprawność (ż) termiczna
actual power = moc (ż) rzeczywista
actual power, brake horse power (BHP), effective horse power (EHP) = moc (ż) rzeczywista
actual, effective, efficient = rzeczywisty (m)
actuating cam, operating cam = krzywka (ż) włączająca
actuating mechanism, operating mechanism = mechanizm (m) uruchamiający
actuating pin, catch pin, follower pin = kołek (m) uruchamiający
actuating rod, control rack, control rod = listwa (ż) sterująca dawką paliwa (element pompy wtryskowej)
actuating switch, control switch = włącznik (m) sterujący
actuation, control, operation = działanie (n)
actuator = urządzenie (n) uruchamiające
actuator = siłownik (m)
acute angle = kąt (m) ostry
adapt, adjust, fit, suit = dostosować
adaptation = przystosowanie (n)
adapter cable, adaptor cable = przewód (m) z adapterem
adapter nipple = złączka (ż) redukcyjna
adapter nipple, diminishing nipple, reducing nipple = złączka (ż) redukcyjna
adapter socket, adaptor socket = gniazdo (n) elementu pośredniczącego
adapter, adaptor = adapter (m)
adapter, adaptor, reducer, reducing pipe = element (m) pośredniczący, reduktor (m)
adaptive wheel-slip control, anti-slip control (ASC), automatic stability control (ASC), traction control system (TCS, TRACS) = system (m) kontroli trakcji (ASC)
add-on part = część (ż) dodatkowa
add-on part = część (ż) dodatkowa
addendum flank = bok (m) głowy
addition = dodatek (m)
additional brake, parking brake = hamulec (m) dodatkowy, hamulec (m) postojowy
additional, complemental, complementary, supplementary = dodatkowy (m)
adhere, bond, glue, stick = kleić
adherence = przyczepność (ż)
adherence, adherent connection, adhesion = adhezja (ż)
adherence, bonding strength = siła (ż) wiązania
adhesion = przyczepność (ż)
adhesion coefficient, coefficient of adhesion = współczynnik (m) przyczepności
adhesion coefficient, coefficient of friction = współczynnik (m) przyczepności, współczynnik (m) tarcia
adhesion, adsorption = przyczepność (ż)
adhesive = klej (m)
adhesive joint = połączenie (n) klejone
adhesive masking tape, masking tape = samoprzylepna taśma (ż) maskująca
adhesive primer = podkład (m) adhezyjny
adhesive sealant, gasket cement, liquid sealing compound = klej (m) uszczelniający
adhesive tape, insulating tape = taśma (ż) izolacyjna
adhesive tape, magic tape, masking tape = taśma (ż) samoprzylepna, taśma (ż) maskująca
adhesive tape, magic tape, self-adhesive tape = taśma (ż) klejąca
adhesive, bond, cement = sklejać
adhesive, glue = klej (m)
adiabatic = adiabatyczny (m)
adjust = regulować
adjust = wyregulować
adjustable = regulowany (m)
adjustable = regulowany (m)
adjustable back rest = regulowane oparcie (n) fotela
adjustable clamp = obejma (ż) regulowana
adjustable clamp = obejma (ż) regulowana
adjustable head rest = regulowany zagłówek (m)
adjustable rear mirror = regulowane lusterko (n) wsteczne
adjustable resistor, regulating resistor = rezystor (m) regulowany, rezystor (m) regulujący
adjustable resistor, regulating resistor = rezystor (m) regulowany, rezystor (m) regulujący
adjustable shock absorber = regulowany amortyzator (m)
adjustable spanner, adjustable wrench (Am.) = klucz (m) nastawny
adjustable spanner, adjustable wrench (Am.), shifting spanner, shifting wrench (Am.) = klucz (m) nastawny
adjustable spot lamp, adjustable spot light, search light = regulowany reflektor (m) punktowy, szperacz (m)
adjustable steering column = regulowana kolumna (ż) kierownicy
adjustable, regulable = regulowany (m)
adjustable, regulable = regulowany (m)
adjuster screw, adjusting screw, regulating screw = śruba (ż) regulacyjna
adjusting bolt, guide bolt, locating bolt = śruba (ż) regulacyjna, śruba (ż) prowadząca, śruba (ż) ustalająca
adjusting device = urządzenie (n) regulacyjne
adjusting error = błąd (m) regulacji
adjusting file = pilnik (m) nastawny
adjusting lever, guide lever = dźwignia (ż) regulacji
adjusting mark, identification mark, setting mark = znak (m) regulacyjny
adjusting mechanism = mechanizm (m) regulacji
adjusting mechanism = mechanizm (m) regulacji
adjusting mechanism = mechanizm (m) regulacji
adjusting nut = nakrętka (ż) regulacyjna
adjusting nut, adjustment nut = nakrętka (ż) regulacyjna
adjusting pin, adjustment pin = kołek (m) regulujący
adjusting pressure = ciśnienie (n) regulowane
adjusting ring, adjustment ring = pierścień (m) regulacyjny
adjusting ring, adjustment ring = pierścień (m) regulujący
adjusting ring, adjustment ring = pierścień (m) regulujący
adjusting screw, adjustment screw = śruba (ż) regulacyjna
adjusting shim, adjustment shim = podkładka (ż) regulacyjna
adjusting spreader, adjustment spreader, pressure spindle = rozpórka (ż) regulowana
adjustment = regulacja (ż)
adjustment angle = kąt (m) regulacji
adjustment angle, setting angle = kąt (m) regulacji
adjustment gear = mechanizm (m) regulacyjny
adjustment procedure = procedura (ż) regulacji
adjustment spring, compensating spring, compensator spring = sprężyna (ż) regulacyjna
adjustment, setting = ustawianie (n)
admissable weight, weight rating = ciężar (m) dopuszczalny, ciężar (m) nominalny
admissible, permissible = dopuszczalny (m)
admission pressure, inlet-manifold pressure, inlet pressure, intake pressure = ciśnienie (n) ssania
admit compressed air, inflate = napompować
admixture = domieszać
admixture, compound, mixture = mieszanka (ż)
advance = przyspieszać
advance angle = kąt (m) wyprzedzenia
advance opening, pre-admission, pre-release = otwarcie (n) z wyprzedzeniem
advance, advancement = przyspieszenie (n)
advanced = zaawansowany (m)
advanced ignition, ignition advance, pre-ignition, spark advance = wyprzedzenie (n) wtrysku, przedwczesny zapłon (m), wyprzedzenie (n) iskry
advanced injection, injection advance, pilot injection = wyprzedzenie (n) wtrysku, wtrysk (m) dawki pilotującej
adverse wind, headwind = wiatr (m) czołowy
adverse-weather light, fog light, front fog light, mist light = światło (n) przeciwmgłowe przednie
aerate, ventilate = przewietrzać
aeration, air ventilation, ventilation = napowietrzenie (n), wentylacja (ż)
aeration, foaming = spienianie (n)
aeration, ventilation = wentylacja (ż)
aerial conducting wire, antenna conducting wire (Am.), aerial feeder, antenna feeder (Am.) = przewód (m) antenowy
aerial pick-up, antenna pick-up (Am.) = przetwornik (m) anteny
aerial, antenna (Am.) = antena (ż)
aeriform, gaseous = gazowy (m)
aerodynamic = aerodynamiczny (m)
aerodynamic body = nadwozie (n) aerodynamiczne
aerodynamic drag, aerodynamic resistance, air resistance = opór (m) aerodynamiczny
affinity = podobieństwo (n)
aft cross member, rear cross member, rear cross rail = tylna poprzeczka (ż) (ramy)
afterburning, back-flash = strzał (m) w rurze wydechowej
aftercooler = chłodnica (n) w silniku Diesla za turbosprężarką (końcowa)
aftercooler = chłodnica (ż) końcowa
afterdribble, dribble = przeciekać
aftertreatment = oczyszczanie (n)
age = starzeć się
aging (Am.), ageing = starzenie (n)
agleam, bright, brilliant = połyskujący (m)
agricultural tractor, farming tractor = ciągnik(m) rolniczy
agrimotor = ciągnik (m) rolniczy
air = powietrze (n)
air = wentylować
air aspiration, air suction = zasysanie (n) powietrza
air baffle, air deflector, air duct, air-guide sheet = przewód (m) powietrzny
air bag = poduszka (ż) powietrzna
air bell, air bubble = pęcherzyk (m) powietrza
air bellows, air cushion, air-spring bellows, bag air spring = poduszka (ż) powietrzna
air bleed, air bleeder = dysza (ż) powietrza dodatkowego
air bleeder, air-bleed nipple = odpowietrznik (m)
air bleeder, air-bleeder plug, air-bleeding plug = korek (m) odpowietrzający
air bleeding, air breathing, bleeding, breathing = odpowietrzanie (n)
air booster = siłownik (m) pneumatyczny wspomagania
air box, ram box = skrzynia (ż) ładunkowa otwarta
air cell, air chamber = zasobnik (m) powietrza
air charge, cylinder charge = ładunek (m) mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrze
air choke, carburetor throat (Am.), venturi, venturi tube = gardziel (ż) gaźnika, zwężka (ż) Venturiego
air choke, choke tube, emulsion tube, mixing tube = gardziel (ż), rurka (ż) emulsyjna
air circulation = cyrkulacja (ż) powietrza, obieg (m) powietrza
air cleaner, air filter, air strainer (Am.), air-suction filter = filtr (m) powietrza
air compressor = sprężarka (ż) powietrza
air compressor = sprężarka (ż) powietrza
air conditioner (AC, A/C), air conditioning (AC, A/C), climatisation, climatization (Am.) = klimatyzacja (ż)
air contamination, air pollution = zanieczyszczenie (n) powietrza
air cooler, air radiator = chłodnica (ż) powietrza
air cooling = chłodzenie (n) powietrzem
air current, air flow, air stream = przepływ (m) powietrza
air cushion = poduszka (ż) powietrzna
air density, atmospheric density = gęstość (ż) powietrza
air diffuser, air jet, air outlet, air vent = wylot (m) powietrza
air draft (Am.), air draught, draft (Am.), draught = ciąg (m) powietrza
air dryer = osuszacz (m) powietrza
air duct = przewód (m) powietrza
air duct = przewód (m) powietrza
air duct, air funnel = przewód (m) powietrzny
air excess, excess air = nadmiar (m) powietrza
air feed, air supply = doprowadzanie (n) powietrza
air flow meter = przepływomierz (m)
air flow, air draft (Am.), air draught = przepływ (m) powietrza
air funnel = kanał (m) powietrzny
air grill = kratka (ż) wlotu powietrza
air hammer = młotek (m) pneumatyczny
air hammer = młotek (m) pneumatyczny
air hose = wąż (m) pneumatyczny
air humidity, atmospheric humidity = wilgotność (ż) powietrza
air jack = podnośnik (m) pneumatyczny
air leakage, leak air, unmetered air = przedmuch (m) (nieszczelność) powietrza
air line = przewód (m) powietrzny
air lock, air pocket, air trap = korek (m) powietrzny
air mass = masa (ż) powietrza
air pollution = zanieczyszczenie (n) powietrza
air preheater = nagrzewnica (ż) wstępna powietrza
air pressure = ciśnienie (n) powietrza
air pressure gage (Am.), air-pressure gauge, manometer = manometr (m)
air pump = pompa (ż) powietrza
air ratio, fuel-air ratio, mixing ratio = skład (m) mieszanki paliwowo-powietrznej
air register = kratka (ż) powietrza
air speed = prędkość (ż) powietrza
air storage reservoir = zasobnik (m) powietrza
air strangler, air valve, choke valve = zawór (m) powietrzny
air suspension = zawieszenie (n) pneumatyczne
air swirl, air turbulence = wir (m) powietrzny
air swirl, air turbulence = wir (m) powietrzny, turbulencja (ż)
air temperature = temperatura (ż) powietrza
air tire (Am.), air tyre, inner tire (Am.), inner tyre = koło (n) wewnętrzne
air tire (Am.), air tyre, tire (Am.), tyre = opona (ż)
air valve, tire valve (Am.), tyre valve = zawór (m) powietrzny, zawór (m) opony
air-actuated, air-operated = uruchamiane (n) pneumatycznie
air-adjustable shock absorber = amortyzator (m) pneumatyczny (gazowy)
air-adjusting screw (AAS), air-regulating screw = śruba (ż) do regulacji powietrza
air-assisted, air-pressure assisted = wspomagane (n) powietrzem
air-bleed hole, air-bleeder hole = otwór (m) odpowietrzający
air-bleed opening, air vent = odpowietrznik (m)
air-bleed system = układ (m) odpowietrzający
air-bleed valve, air-bleeder valve, air-breather valve, air-evacuating valve, air-vent valve = zawór (m) odpowietrzający
air-bleeder hole, air hole = otwór (m) odpowietrzający
air-bleeder hose, air-vent hose = przewód (ż) odpowietrzający
air-bleeder plug, air-bleeding plug, air-vent plug = korek (m) odpowietrzający
air-bleeder screw, air-bleeding screw, air-vent screw = śruba (ż) odpowietrzająca
air-brake system, air-operated brake system, compressed-air brake system = pneumatyczny układ (m) hamulcowy
air-breather line, air-relief line, air-vent line = przewód (m) odpowietrzający
air-breather pipe, air-relief pipe = przewód (m) odpowietrzający
air-charge temperature sensor (ACT sensor), inlet-air temperature sensor, inlet-air thermosensor, temperature-air sensor (TA sensor) = czujnik (m) temperatury powietrza wlotowego (zasysanego)
air-cleaner element, air-filter element = element (m) filtra powietrza
air-cleaner element, air-filter element = element (m) filtra powietrza
air-cleaner housing, air-filter bowl, air-filter box, air-filter housing = obudowa (ż) filtra powietrza
air-conditioner compressor (A/C compressor), air-conditioning compressor (A/C compressor), refrigerant compressor = sprężarka (ż) klimatyzacji
air-control valve, air valve = zawór (m) powietrzny
air-cooled = chłodzony (m) powietrzem
air-correction jet, air-corrector jet, air jet = dysza (ż) korekcyjna powietrza
air-cushion vehicle, hovercraft = poduszkowiec (m)
air-filter intake muffler (Am.), air-filter intake silencer, intake muffler (Am.), intake silencer, resonator intake muffler (A.), resonator intake silencer = tłumik (m) szumów ssania filtra powietrza
air-flow meter (AFM) = przepływomierz (m) (powietrza)
air-induction cover, air-inlet cover, air-intake cover = osłona (ż) wlotu powietrza
air-induction flap, air-inlet flap, air-intake flap = klapa (ż) wlotu powietrza
air-jet starter = rozrusznik (m) pneumatyczny
air-pressure gage (Am.), air-pressure gauge, pressure gage (Am.), pressure gauge, pressure meter = ciśnieniomierz (m)
air-pressure gage (Am.), air-pressure gauge, tire gage (Am.), tyre gauge, tire-pressure gage (Am.), tyre-pressure gauge = manometr (m)
air-proof, air-tight = hermetyczny (m)
air-spring diaphragm = membrana (ż) amortyzatora pneumatycznego (gazowego)
air-spring system = układ (m) amortyzatorów pneumatycznych
air-stream cooling = chłodzenie (n) przepływającym powietrzem
airbag gas generator = generator (m) gazu poduszki powietrznej
aircraft refueller, bowser = cysterna (ż) do tankowania samolotów, cysterna (ż) samochodowa paliwowa
aircraft tractor = ciągnik (m) do holowania statków powietrznych
airinlet, air intake = wlot (m) powietrza
alarm = alarm (m)
alarm = alarmować
alarm system = układ (m) alarmowy
alcohol = alkohol (m)
align = wyrównać
aligner, wheel aligner = przyrząd (m) do ustawiania kół
alimentation, current supply, power supply, voltage supply = zasilanie (n)
all-drive, all-wheel drive = napęd (m) na wszystkie koła
all-independent wheel suspension = niezależne zawieszenie (n) wszystkich kół
all-loss lubrication, total-loss lubrication = smarowanie (n) dopływowe
all-purpose spanner, all-purpose wrench (Am.), combination pliers, universal pliers = kombinerki (n)
all-speed governor, variable-speed governor = regulator (m) wielozakresowy
all-synchromesh gearbox, all-synchromesh transmission (Am.), synchromesh gearbox, synchromesh transmission (Am.) = skrzynka (ż) biegów synchronizowana
Allan screw, hexagonal socket screw = wkręt (m) z łbem z gniazdem sześciokątnym
Allan spanner, Allan wrench (Am.), hexagonal socket-screw spanner, hexagonal socket-screw wrench (Am.), socket-head spanner, socket-head wrench (Am.) = klucz (m) do wkrętów z gniazdem sześciokątnym
alligator clip, crocodile clamp = zacisk (m) szczękowy
allowance, clearance, tolerance = luz (m), tolerancja (ż)
allowance, tolerance = luz (m), tolerancja (ż)
alloy = stop (m)
alloy steel, alloyed steel = stal (ż) stopowa
alter, change = zmienić
alternating current (AC) = prąd (m) przemienny (AC)
alternating current generator (AC generator) = prądnica (ż) prądu przemiennego
alternating load = zmienne obciążenie (n)
alternating voltage = prąd (m) przemienny
alternating-current dynamo (AC dynamo), alternating-current generator (AC generator), alternator, three-phase alternator = prądnica (ż) prądu przemiennego, alternator (m) trójfazowy
alternating-current motor (AC motor) = silnik (m) prądu przemiennego
alternator, dynamo, generator = alternator (m)
alternator-charging control light, battery-charging control light, charge control light, generator control light = lampka (ż) kontrolna ładowania akumulatora
alternator-drive belt = pasek (m) napędowy alternatora
altimeter, altitude indicator = wysokościomierz (m)
altitude-compensated carburetor (Am.), altitude-compensated carburetter, carburetor with altitude compensation (Am.), carburetter with altitude compensation = gaźnik (m) z kompensacją wysokości
aluminium alloy, aluminum alloy (Am.) = stop (m) aluminium
aluminium foil, aluminum foil (Am.) = folia (ż) aluminiowa
aluminium sheet, aluminum sheet (Am.) = blacha (ż) aluminiowa
aluminium wheel, aluminum wheel (Am.) = obręcz (ż) aluminiowa
aluminium, aluminum (Am.) = aluminium (n)
ambient air = powietrze (n) otoczenia
ambient temperature = temperatura (ż) otoczenia
ambulance = ambulans (m)
ambulance = ambulans (m)
ammeter, partial ammeter = amperomierz (m)
ammonia = amoniak (m)
ampere (A, amp) = amper (m) (A, amp)
ampere-hour (Ah, A-H) = amperogodzina (ż) (Ah, A-H)
amphibian vehicle, amphibious vehicle = amfibia (ż)
amplitude = amplituda (ż)
amplitude modulation (AM), pulse width modulation (PWM) = modulacja (ż) amplitudy, modulacja (ż) szerokości impulsu
amplitude, angle of deflection, deflection = amplituda (ż), kąt (m) ugięcia
analog (Am.), analogue = analogowy (m)
analog indication (Am.), analogue indication = wskazanie (n) analogowe
analog tachometer (Am.), analogue tachometer, dial-type tachometer = tachometr (m) analogowy
analog tachometer (Am.), analogue tachometer, dial-type tachometer = obrotomierz (m) analogowy
analog-digital converter (ADC; Am.), analogue-digital converter = przetwornik (m) analogowo-cyfrowy (ADC)
analog-digital-analog converter (ADAC; Am.), analogue-digital-analogue converter = przetwornik (m) analogowo-cyfrowo-analogowy (ADAC)
analysis, investigation = analiza (ż)
anchor plate, base plate, carrier plate = płyta (ż) nośna
anchor strut = pręt (m) kotwiący
anchor strut = pręt (m) kotwiący
anchorage = mocowanie (n)
anchorage point = punkt (m) mocowania
anchorage point, fixing point = punkt (m) mocowania
anchorage point, safety-belt anchorage = mocowanie (n) pasa bezpieczeństwa
anechoic = bezpogłosowy (m)
angle bar = kątownik (m)
angle bar, angle iron, sash angle = kątownik (m)
angle between cranks, crank angle, crankshaft angle = kąt (m) obrotu wału korbowego
angle contact bearing, angular-contact bearing = łożysko (n) toczne skośne
angle grinder, angular grinding machine = szlifierka (ż) kątowa
angle of approach, angle of attack, approach angle, entry angle = kąt (m) natarcia
angle of attack, angle of incidence = kąt (m) natarcia
angle of delay, delayed ignition, delay-time, ignition delay, spark lag = kąt (m) opóźnienia zapłonu
angle of refraction = kąt (m) załamania
angle of refraction = kąt (m) załamania
angle of view = kąt (m) widzenia
angle tightening, corner joint = złącze (n) narożne
angular acceleration, rotational acceleration = przyspieszenie (n) kątowe
angular cutter = obcinak (m) kątowy
angular deceleration, rotational deceleration = opóźnienie (n) kątowe
angular gear = przekładnia (ż) kątowa
angular gear, bevel gear, bevel pinion, conical gear = koło (n) zębate stożkowe
angular gear, bevel gear, conical gear = koło (n) zębate stożkowe
angular speed, circular speed = prędkość (ż) kątowa
angular-contact ball bearing, oblique ball bearing = skośne łożysko (n) kulkowe
annual bearing with rolling contact, journal bearing with rolling contact = poprzeczne łożysko (n) czopa wału (toczne)
annular gear, annular ring, annulus, ring gear = koło (n) zębate wewnętrzne, wieniec (m) zębaty
annular gear, inner gear, ring gear = koło (n) zębate wewnętrzne
annular groove = rowek (m) obwodowy
annular spring, spring ring = sprężyna (ż) pierścieniowa
annular valve, poppet valve = zawór (m) pierścieniowy, zawór (m) grzybkowy
annular, cyclic, ring-shaped = pierścieniowy (m)
anode = anoda (ż)
anode = anoda (ż)
antagonistic spring, centagonistic spring, return spring = sprężyna (ż) powrotna
antechamber diesel engine, pre-chamber diesel engine = silnik (m) wysokoprężny z komorą wstępną
antechamber, prechamber, precombustion chamber, secondary combustion chamber = komora (ż) wstępna, komora (ż) spalania wstępnego
anti-acid, acid-proof, acid-resistant = kwasoodporny (m)
anti-corrosion agent, corrosion inhibitor = środek (m) przeciwkorozyjny
anti-corrosion agent, rust remover = środek (m) odrdzewiający
anti-dazzle rear mirror, day/night rear mirror, glare-proof rear mirror, dimming mirror (Am.), dipping mirror = przeciwodblaskowe lusterko (n) wsteczne
anti-detonant = środek (m) przeciwstukowy
anti-detonant, anti-knock additive, anti-knock dope, knock inhibiter, knock suppressor = środek (m) przeciwstukowy
anti-detonent, anti-knock dope, fuel inhibitor = środek (m) przeciwstukowy
anti-dive front suspension = zawieszenie (n) przednie zapobiegające nurkowaniu
anti-drive end = koniec (m) nienapędzany
anti-foam additive, anti-foam dope, defoaming agent, foam inhibiter = środek (m) przeciwpieniący
anti-freeze meter = środek (m) zapobiegający zamarzaniu
anti-freeze, anti-freeze agent = płyn (m) przeciw zamarzaniu
anti-friction bearing (AFB) = łożysko (n) toczne
anti-friction layer = warstwa (ż) przeciwcierna
anti-friction metal = stop (m) łożyskowy
anti-interference capacitor, noise-suppression capacitor, radio-screening capacitor, radio-shielding capacitor (Am.) = kondensator (m) zapobiegający zakłóceniom
anti-knock rating, knock resistance = odporność (ż) na spalanie stukowe
anti-magnetic = przeciwmagnetyczny (m)
anti-mist cloth = ścierka (ż) zapobiegająca zaparowaniu szyb
anti-oxidant = przeciwutleniacz (m)
anti-oxidant = przeciwutleniacz (m)
anti-puff control, smoke stop = ograniczanie (n) dymienia
anti-rattle spring = sprężyna (ż) rozpierająca
anti-rattle spring, dynamic damper, vibration damper = tłumik (m) drgań
anti-roll bar, anti-sway bar, roll stabiliser, roll stabilizer (Am.), transverse stabiliser, transverse stabilizer (Am.) = stabilizator (m) poprzeczny
anti-roll bar, anti-sway bar, stabiliser bar, stabilizer bar (Am.) = stabilizator (m) przechyłów (poprzeczny)
anti-seize compound = mieszanka (ż) zapobiegająca zacieraniu
anti-seize compound, brake grease = związek (m) zapobiegający zacieraniu, smar (m) hamulcowy
anti-skid chain, snow chain, tire chain (Am.), tyre chain = łańcuch (m) przeciwślizgowy
anti-tramp bar, control arm, supporting arm, suspension arm, suspension link = wahacz (m)
appearance defect, superficial fault = wada (ż) wizualna
appendages, auxiliary parts, fittings = elementy (m) dodatkowe
application = zastosowanie (n)
apply filling primer = nałożyć podkład wypełniający
approval certificate = certyfikat (m) dopuszczenia (aprobata)
approve, homologate = zatwierdzać
aqua-planing, hydro-planing = akwaplanacja (ż)
arc = łuk (m)
arc welding, electric arc welding, spark welding = spawanie (n) łukiem elektrycznym
area, surface = powierzchnia (ż)
areometer, acid tester, acidometer = gęstościomierz (m), tester (m) kwasu
argon = argon (m)
arm file, coarse file = pilnik (m) zdzierak
arm rest, arm support = podłokietnik (m)
arm rest, arm support =
arm, lever arm, rocking lever = ramię (n) dźwigni
armature = armatura (ż)
armature = armatura (ż)
armature winding = uzwojenie (n) twornika
armature, fittings = armatura (ż)
armor (Am.), armour = pancerz (m)
army vehicle, military vehicle = pojazd (m) wojskowy
aromatic hydrocarbons = węglowodory (m) aromatyczne
arrangement of cylinders, cylinder arrangement = układ (m) cylindrów
arrest, retain = zatrzymać
arrester, limiter, stop = ogranicznik (m)
articulated coupling, joint coupling = sprzęgło (n) przegubowe
articulated jack, scissors-type jack = podnośnik (m) nożycowy
articulation = artykulacja (ż)
asbestos = azbest (m)
ash receptacle, ash tray = popielniczka (ż)
aspect ratio, height-to-width ratio = współczynnik (m) proporcji, stosunek (m) wysokości do szerokości
aspirated air, induction air, inlet air, intake air = powietrze (n) zassane
aspirated air, suction air = powietrze (n) zassane
aspiration, suction = zasysanie (n)
assemblage, assembling = montaż (m)
assembling clearance, assembly clearance, mounting clearance = luz (m) montażowy
assembly (assy) = zespół (m)
assembly direction = kierunek (m) montażu
assembly instruction, installation detail = instrukcja (ż) montażu
assist = pomoc (ż)
asymmetric, dissymmetric = asymetryczny (m)
atmosphere = atmosfera (ż)
atmosphere = atmosfera (ż)
atmospheric air, exterior air, outside air = powietrze (n) atmosferyczne
atmospheric pressure = ciśnienie (n) atmosferyczne
atmospheric pressure = ciśnienie (n) atmosferyczne
atom = atom (m)
atomic nucleus = jądro (n) atomowe
atomic nucleus = jądro (n) atomowe
atomic weight = masa (ż) atomowa
atomisation, atomization (Am.) = rozpylanie (n)
atomise, atomize (Am.) = rozpylać
attach, fasten = przymocować
attaching nipple, connection fitting, intake adapter = złączka (ż) mocująca
attaching nut, fastening nut, insert nut, retaining nut = nakrętka (ż) mocująca
attachment eye, hook loop, tie-down hook = ucho (n) haka
attachment wire, connecting wire = przewód (m) połączeniowy
attachment, fastening = mocowanie (n)
attachment, fitting = mocowanie (n)
attenuate, muffle, silence, deaden = tłumić
attenuation constant, damping coefficient = współczynnik (m) tłumienia
attitude angle, drift angle, side-slip angle, slip angle = kąt (m) znoszenia
attitude angle, drift anle, sideslip angle, slip angle, tire-slip angle (Am.), tyre-slip angle = kąt (m) znoszenia
attraction force, attractive force, force of attraction = siła (ż) przyciągania
audio-frequency (AF) = częstotliwość (ż) dźwięku
austenite = austenit (m)
auto-choke, automatic choke = automatyczna przepustnica (ż)
auto-ignition (AI), glow ignition, incandescent ignition = automatyczny zapłon (m)
auto-ignition, compressed ignition, self-ignition = samozapłon (m)
auto-induction, self-induction = autoindukcja (ż)
auto-lift, car hoist, car lift = podnośnik (m) samochodowy
autocar, automobile, car = samochód (m)
autogenous welding, gas-fusing welding = spawanie (n) gazowe
automatic brake-gear adjuster = automatyczny regulator (m) przekładni hamulcowej
automatic chain tensioner = automatyczny napinacz (m) łańcucha
automatic clutch = sprzęgło (n) automatyczne
automatic differential, self-locking differential = samoblokujący mechanizm (m) różnicowy
automatic emergency-locking retractor (E-ALR), automatic locking retractor (ALR) = automatyczne (n) blokowanie napinacza pasów bezpieczeństwa (E-ALR/ALR)
automatic gearbox, automatic transmission (Am.), shiftless gearbox, shiftless transmission (Am.) = automatyczna skrzynia (ż) biegów
automatic interference suppression (AIS) = automatyczne (n) tłumienie zakłóceń (AIS)
automatic interference suppression (AIS) = automatyczne tłumienie (n) zakłóceń (AIS)
automatic load-responsive regulating valve, automatic load-sensing regulating valve = automatyczny zawór (m) regulacyjny zależny od obciążenia
automatic performance control (APC), knock control system = układ (m) kontroli spalania stukowego
automatic safety belt, inertia-reel belt, retractable safety belt = automatyczny pas (m) bezpieczeństwa
automatic sound levelling (ASL), automatic volume control (AVC) = automatyczna regulacja (ż) poziomu głośności (ASL)
automatic speed-control device (ASCD) = układ (m) automatycznej kontroli jazdy (ASCD)
automatic stability control (ASC), automatic traction control (ATC) = układ (m) automatycznej kontroli trakcji
automatic transaxle (ATX) = automatyczna skrzynia (ż) biegów (ATX) (zblokowana z mostem napędowym)
automatic transmission (AT, A/T) = automatyczna skrzynia (ż) biegów (AT, A/T)
automatic transmission fluid (ATF) = olej (m) do automatycznej skrzyni biegów (ATF)
automatic tuning control (ATC) = automatyczna (ż) kontrola strojenia (ATC)
automatic tuning control (ATC) = automatyczne sterowanie (n) dostrajaniem (ATC)
automatic valve-gear clearance adjustment = automatyczna regulacja (ż) luzu mechanizmu rozrządu zaworowego
automatic, self-acting = automatyczny (m), samoczynny (m)
automobile engineering = inżynieria (ż) samochodowa
automobile manufacturer, car maker, car manufacturer = producent (m) samochodów
automotive body, body, carriage body = nadwozie (n) samochodu
automotive vehicle, motor vehicle (MV) = pojazd (m) samochodowy
autothermic piston (AT-piston) = tłok (m) z wkładką termiczną (tłok AT)
auxiliary brake, secondary brake = hamulec (m) pomocniczy
auxiliary frame, sub-frame, supporting frame, underframe = rama (ż) pomocnicza
auxiliary frame, sub-frame, underframe = rama (ż) pomocnicza
auxiliary gearbox = reduktor (m) (pomocnicza skrzynia biegów)
auxiliary gearbox, auxiliary transmission (Am.) = pomocnicza (ż) skrzynia biegów
auxiliary gearbox, auxiliary transmission (Am.) = pomocnicza skrzynka (ż) biegów
auxiliary jet, by-pass jet = dysza (ż) pomocnicza
auxiliary leaf spring = pióro (n) resoru pomocniczego
auxiliary seat, occasional seat = fotel (m) dodatkowy
auxiliary shaft, countershaft, idler shaft, intermediate shaft = wał (m) pośredni
auxiliary spring, helper spring, overload spring = sprężyna (ż) pomocnicza
auxiliary tools = narzędzia (n) pomocnicze
auxiliary valve, relief valve = zawór (m) nadmiarowy
average speed = prędkość (ż) średnia
average, mean, medium = średni (m)
axial = osiowy (m)
axial bearing = łożysko (n) osiowe (wzdłużne)
axial compressor = sprężarka (ż) osiowa
axial movement = ruch (m) osiowy
axial movement = ruch (m) osiowy
axial movement = ruch (m) osiowy
axial pivot steering, knuckle steering, swivel pin steering = zwrotnica (ż) osi przedniej
axial pressure = ciśnienie (n) osiowe
axial roller bearing = osiowe (n) łożysko wałeczkowe
axial-flow pump, axial pump = pompa (ż) osiowa
axis = oś (ż)
axis of revolution, axis of rotation = oś (ż) obrotu
axis of revolution, axis of rotation, rotation axle, rotational axis = oś (ż) obrotu
axis, center line (Am.), centre line = oś (ż)
axle base, wheel base (WB) = rozstaw (m) osi
axle beam, axle casing, axle housing = pochwa (ż) mostu napędowego
axle beam, axle casing, axle housing = pochwa (ż) mostu napędowego
axle bearing = łożysko (n) osi
axle capacity = nośność (ż) osi
axle load, road mass = obciążenie (n) osi
axle nut = nakrętka (ż) osi
axle pressure, axle weight = nacisk (m) na oś
axle tube, suspension tube = pochwa (ż) osi
axle, wheel axle = oś (ż) jezdna
axle-load shift, axle-load transfer, wheel-load shift = przeniesienie (n) obciążenia na oś