layer
A
absorpcyjność (ż) = absorption capacity, absorptivity
aceton (m) = acetone
adapter (m) = adapter, adaptor
adhezja (ż) = adherence, adherent connection, adhesion
adiabatyczny (m) = adiabatic
aerodynamiczny (m) = aerodynamic
akcesoria (n) = accessories, appurtenance, fittings
aktywny (m) = activated, active
aktywny (m) = activated, active
akumulator (m) = accumulator, battery
akumulator (m) żelazowo-niklowy = nickel-iron battery
akumulator (m) kadmowo-niklowy = nickel-cadmium battery
akumulator (m) ołowiowy = lead acid battery, lead battery
akumulator (m) rozrusznika = starter battery, starting battery
akumulator (m) trakcyjny = battery traction
akustyczny (m) = acoustic, audible
akustyczny (m) = acoustic, audible
akustyczny wskaźnik (m) zużycia = acoustic wear indicator, audible wear indicator
akustyka (ż) = acoustics
akwaplanacja (ż) = aqua-planing, hydro-planing
alarm (m) = alarm
alarmować = alarm
alkohol (m) = alcohol
alkohol (m) etylowy = ethyl alcohol
alternator (m) = alternator, dynamo, generator
aluminium (n) = aluminium, aluminum (Am.)
aluminium (n) = cast aluminium, cast aluminum (Am.)
ambulans (m) = ambulance
ambulans (m) = ambulance
amfibia (ż) = amphibian vehicle, amphibious vehicle
amoniak (m) = ammonia
amortyzator (m) = absorber, damper, shock absorber, shock damper
amortyzator (m) (tłumik) otwierania przepustnicy = throttle-opener dashpot
amortyzator (m) cierny = friction damper, friction shock absorber
amortyzator (m) dźwigniowy = lever shock absorber
amortyzator (m) dwururowy = twin-tube shock absorber
amortyzator (m) gazowy = gas-filled shock absorber, gas-pressure shock absorber
amortyzator (m) jednorurowy = mono-tube shock absorber, single-tube shock absorber
amortyzator (m) jednorurowy = mono-tube shock absorber, one-tube hydraulic shock absorber, single-tube shock absorber
amortyzator (m) klapy tylnej = tail-gate damper
amortyzator (m) pneumatyczny (gazowy) = air-adjustable shock absorber
amortyzator (m) teleskopowy dwururowy = twin-tube shock absorber
amortyzator (m) układu kierowniczego = steering damper, steering shock absorber
amper (m) (A, amp) = ampere (A, amp)
amperogodzina (ż) (Ah, A-H) = ampere-hour (Ah, A-H)
amperomierz (m) = ammeter, partial ammeter
amplituda (ż) = amplitude
amplituda (ż), kąt (m) ugięcia = amplitude, angle of deflection, deflection
analiza (ż) = analysis, investigation
analizator (m) COHC, analizator (m) spalin = CO-HC analyser, CO-HC analyzer (Am.), CO-HC tester
analizator (m) CO = CO analyser, CO analyzer (Am.), CO tester
analizator (m) spalin = exhaust-emission analyser (EEA), exhaust-emission analyzer (EEA; Am.), exhaust-gas analyser (EGA), exhaust-gas analyzer (EGA: Am.)
analogowy (m) = analog (Am.), analogue
anoda (ż) = anode
anoda (ż) = anode
antena (ż) = aerial, antenna (Am.)
antena (ż) prętowa = bar aerial, bar antenna (Am.), rod aerial, rod antenna (Am.)
antena (ż) radiowa = radio aerial, radio antenna (Am.)
antena (ż)górna = top aerial, top antenna (Am.)
apteczka (ż) pierwszej pomocy = first-aid box (FAB)
apteczka (ż) pierwszej pomocy = first-aid box (FAB)
apteczka (ż) pierwszej pomocy w kształcie poduszki = cushion first-aid kit, first-aid cushion
argon (m) = argon
arkusz (m) blachy = iron sheet, sheet metal
armatura (ż) = armature
armatura (ż) = armature
armatura (ż) = armature, fittings
artykulacja (ż) = articulation
asymetryczny (m) = asymmetric, dissymmetric
atmosfera (ż) = atmosphere
atmosfera (ż) = atmosphere
atom (m) = atom
atrapa (ż) = dummy
atrapa (ż) = dummy
austenit (m) = austenite
autobus (m) = bus, omnibus
autobus (m) = coach
autobus (m) międzymiastowy = inter-city bus, inter-urban bus
autobus (m) miejski = omnibus, regular service bus
autobus (m) miejski = city bus, urban bus
autobus (m) piętrowy = double-decker, twin-deck bus
autobus (m) turystyczny = touring coach
autodiagnostyka (ż) = self-diagnosis
autoindukcja (ż) = auto-induction, self-induction
autokar (m) = coach, touring-car
automatyczna (ż) kontrola strojenia (ATC) = automatic tuning control (ATC)
automatyczna przepustnica (ż) = auto-choke, automatic choke
automatyczna regulacja (ż) luzu mechanizmu rozrządu zaworowego = automatic valve-gear clearance adjustment
automatyczna regulacja (ż) poziomu głośności (ASL) = automatic sound levelling (ASL), automatic volume control (AVC)
automatyczna skrzynia (ż) biegów = automatic gearbox, automatic transmission (Am.), shiftless gearbox, shiftless transmission (Am.)
automatyczna skrzynia (ż) biegów (AT, A/T) = automatic transmission (AT, A/T)
automatyczna skrzynia (ż) biegów (ATX) (zblokowana z mostem napędowym) = automatic transaxle (ATX)
automatyczne (n) blokowanie napinacza pasów bezpieczeństwa (E-ALR/ALR) = automatic emergency-locking retractor (E-ALR), automatic locking retractor (ALR)
automatyczne (n) tłumienie zakłóceń (AIS) = automatic interference suppression (AIS)
automatyczne sterowanie (n) dostrajaniem (ATC) = automatic tuning control (ATC)
automatyczne tłumienie (n) zakłóceń (AIS) = automatic interference suppression (AIS)
automatyczny (m), samoczynny (m) = automatic, self-acting
automatyczny napinacz (m) łańcucha = automatic chain tensioner
automatyczny pas (m) bezpieczeństwa = automatic safety belt, inertia-reel belt, retractable safety belt
automatyczny regulator (m) przekładni hamulcowej = automatic brake-gear adjuster
automatyczny zapłon (m) = auto-ignition (AI), glow ignition, incandescent ignition
automatyczny zawór (m) regulacyjny zależny od obciążenia = automatic load-responsive regulating valve, automatic load-sensing regulating valve
autostabilizacja (ż) = self-stabilising, self-stabilizing (Am.)
awaryjny (m) = emergency
awaryjny mechanizm (m) blokujący = emergency locking mechanism, emergency locking retractor (ELR), locking mechanism
azbest (m) = asbestos
azot (m) = nitrogen